Login »
Brugernavn: *
Adgangskode: *
 

AKB Nyheder

Cool news

Ny formand for Danmarks kølebranche blæser til kamp for klimaet 21-11-2017

Brancheforeningen AKB har valgt en ny formand. Den nye formand hedder Christian Ildor, der er direktør for Kalundborg Køleservice og er en kendt person i kølebranchen.


Christian Ildor overtager posten som formand for AKB i en tid, hvor kølebranchen er på vej ind i en større omstilling. EU har besluttet, at stort set alle de kølemidler, vi kender i dag skal udfases for at modvirke global opvarmning. Det betyder at rammebetingelserne for at drive kølefirma i disse år ændrer sig voldsomt.


” Vi har udsigt til noget af en flaskehals fordi rigtig mange køleanlæg skal udskiftes eller omstilles til noget mere klimavenligt. Og vi kan komme i en situation, hvor vi slet ikke kan vedligeholde de køleanlæg, som findes mange steder i dag. Det er en kæmpe udfordring for hele samfundet. Man skal huske på, at der er køleanlæg overalt; i supermarkederne, i industrien, i transportsektoren og hos private for blot at nævne nogle.”

Christian Ildor er uddannet maskinmester, har sejlet med Lauritzens køleflåde, arbejdet som salgsingeniør i kølegrossistledet og startet eget kølefirma i 1996.

I de mere end 20 år Christian Ildor har drevet selvstændig virksomhed, har mange opgaver netop handlet om ændring af køleanlæg tilpasset til de nuværende og mere klimavenlige kølemidler. Som fagmand har Christian gennem sine mange års erfaring en bred viden om både tekniske og økonomiske udfordringer i at drive kølevirksomhed i Danmark.  Desuden har Christian deltaget i brancheforeningsarbejdet som bestyrelsesmedlem, såvel i AKB som i Danske Køledage.

”Jeg har sagt ja til at blive formand for AKB, fordi jeg mener jeg kan gøre en forskel for branchen. Situationen i dag minder på mange måder rigtigt meget om udfasningen i midten af 1990´erne, hvor hullet i ozonlaget blev opdaget. I dag er der bare et krav om udfasning med voldsomt forøget hastighed og kompleksitet. På toppen af det har vi som branche en udfordring med at rekruttere uddannet arbejdskraft. Så der er masser af udfordringer at tage fat på som ny formand. Jeg kan bringe min erfaring med ind i samarbejdet og jeg glæder mig til samarbejdet med alle aktørerne, bestyrelsen og direktøren,” slutter Christian Ildor.
 

Kontakt og information: Formand Christian Ildor kalundborg@kulde.dk ● 59501066 eller brancheforeningens direktør Søren Bülow sb@koeleteknik.dk ● 2142 8569 ● www.koeleteknik.dk
Fakta og foto herunder. 

 
Om AKB – Autoriserede Køle- og varmepumpefirmaers Brancheforening
AKB repræsenterer 200 virksomheder i en branche der er af stor betydning for samfundet og miljøet, og hvor innovation, omstillingsparathed, uddannelse og kvalitetssikring spiller en stor rolle. At være medlem af AKB er et kvalitetsstempel af en virksomhed og AKB er den største brancheforening for ISO 9001-certificerede kølefirmaer.

 

Om udfasningen af kølemidler
Udfasningen af de klimaskadelige kølemidler, de såkaldte F-gasser, er fastlagt i en EU-forordning på baggrund af anbefalinger fra IPCC. Efter 2020 må der ikke opstilles nye anlæg, der bruger disse kølemidler og efter 2030 må anlæg med disse kølemidler heller ikke længere serviceres.
Der findes en række alternative, naturlige kølemidler med ingen eller kun meget lille betydning for den globale opvarmning. For eksempel ammoniak eller CO2. I mange tilfælde kan eksisterende køleanlæg ombygges til mere miljøvenlige kølemidler, hvilket kræver omfattende teknisk indsigt i såvel anlæg som kølemidler.  

Farvel og goddag i AKB 21-11-2017
2. oktober var det skiftedag på direktørposten hos AKB.

Den hidtidige direktør Kim Valbum overdragede AKB til sin efterfølger på posten, Søren Bülow.

Kim Valbum vil fremover have ansvaret for sekretariatsbetjening af Kølebranchens Miljøordning, KMO.
Indkaldelse til generalforsamling 03. November 2017 i Odense 07-09-2017
Medlemmer af AKB indkaldes til generalforsamling i Odeon, Odense, fredag den 03. november 2017. Dagsorden ifølge vedtægterne. Under AKB-Nyt i Nr. 4-2017 finder du program for deltagere og ledsagere. Vel mødt!
AKB-disclaimer til slutbrugerne: 28-07-2017

De kraftigt stigende priser på kølemiddel kan ikke tillægges medlemmer af AKB

 

Mange har noteret sig de kraftige prisstigninger, der p.t. sker på HFC-kølemiddel, og flere AKB-medlemmer har skullet lægge ryg til disse stigninger over for kunderne.  

I EU’s F-gas Forordning 517/2014 er angivet, at ”Med henblik på gradvis at reducere mængden af hydrofluorcarboner, der kan markedsføres i Unionen, bør Kommissionen tildele markedsføringskvoter til individuelle producenter og importører på en sådan måde, at den samlede kvantitative begrænsning for markedsføringen af hydrofluorcarboner ikke overskrides.”

Denne reduktion er i forordningens bilag V omsat til, at i forhold til år 2015 skal den maksimale mængde hydroflourcarboner, der skal markedsføres i f.eks. år 2021 – altså om små 4 år – være på 45% og i år 2030 på 21% - altså en femtedel af mængden i år 2015. Og vi er her i 2017 i fuld gang med nedsat omsætning og deraf følgende prisstigninger.

Reduktionen af kølemiddel styres efter, hvor højt GWP-tal (Global Warming Potential) eller CO-ækvivalenter det enkelte kølemiddel repræsenterer. F.eks. har R134a har en GWP på 1430, mens R404A en GWP på 3922 eller godt 2,7 gange mere end R134a, og da der altså kun bliver produceret, importeret og omsat en stadigt mindre %-del GWP, vil denne forskel alt andet lige medføre, at R404A bør være godt 270% dyrere end R123a. Og forskellen mellem rigtig lav-GWP og rigtig høj-GWP kølemidler vil på langt sigt blive meget større – måske 10 gange eller mere! – fordi GWP-markedet reguleres af EU – en regulering, der medfører mindre udbud og højere priser med henblik på at mindske efterspørgslen og forbruget. Og alt sammen fordi F-gasser er klimagasser, der øger drivhuseffekten og dermed medfører uønskede klimaforandringer.

Prisstigningerne på kølemidler har altså fornuftige og forklarlige årsager og virkninger, der ikke kan tilskrives dit Autoriserede Køle- & varmepumpefirma, men klimaforandringerne.  

DS/EN 378:2016 i Dansk oversættelse er udkommet! 28-07-2017

 
Standarderne DS/EN 378-1, 2, 3 og 4:2016 er netop udkommet i dansk oversættelse til en samlet pris fra Dansk Standard på henholdsvis kr. 2877 for udgaver i pdf (hvor man får rettigheden til selv at printe den ud og/eller lagre den på PC) og kr. 3020,85 for udgaver på papir. Bemærk, at disse priser er ex. Moms!
 
AKB tilbyder medlemmer af AKB en pris incl. Moms på kr. 2.500 for udgaver i pdf og kr. 2.700 for udgaver på papir af ES/EN 378:2016 1-4 på dansk tilsendt.
 
Skulle nogle have ønske om kun at købe en enkelt eller færre dele af standarden, så kontakt sekretariatet, og vi finder en løsning.
 
AKB har en liste over interesserede købere, som vi kontakter før endeligt køb. Nye interesserede købere kan afgive bestilling til akb@koeleteknik.dk eller på tlf. 4632 2111 senest mandag den 14. august 2017, så købere kan modtage standarden ultimo august.
   
Læs mere om de enkelte dele af standarden her:
DS/EN 378-1:2016 - Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – Del 1: Grundlæggende krav, definitioner, klassifikation og udvælgelseskriterier
DS/EN 378-2:2016 - Kølesystemer og varmepumper - Sikkerheds- og miljøkrav - Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation
DS/EN 378-3:2016 - Kølesystemer og varmepumper - Sikkerheds- og miljøkrav - Del 3: Installationssted og personbeskyttelse
DS/EN 378-4:2016 - Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – Del 4: Drift, vedligeholdelse, reparation og genvinding
AKB og KMO i gang med vel planlagt direktørrokade 28-07-2017
Den 31. Maj 2017 fratrådte leder af KMO, Torkil Høft, planmæssigt og velfortjent sin stilling.

Direktør for AKB og formand for KMO, Kim Valbum, overtog 01. Juni 2017 ledelsen af KMO efter aftale med KMO’s og AKB’s bestyrelser og fratræder som direktør for AKB efter generalforsamlingen 3. november 2017. På generalforsamlingen vil bestyrelsen præsentere AKB's kommende og nye direktør. 
ERFA-møde København torsdag den 18. april 2016 15-03-2016
ERFA-gruppe København holder møde hos Kastrup Selskabslokaler, Hørby Alle 11, 2770 Kastrup, torsdag den 18. april 2016 fra  kl. 16:30. Tilmelding til AKB's sekretariat 46322111 - akb@koeleteknik.dk
ISO9001:2015 skal være indført senest udgangen af 2018 04-03-2016
AKB afholder 3 halv-dags workshops hen over foråret i hhv. Sabro og Slagelse, hvor vi gennemgår den nye ordning, hvor du i samarbejde med konsulenter selv kan lave din nye ISO. Pris 3.000 kr. Tilmelding til sekretariatet senest torsdag den 10. marts 2016!
 
​ Tilmeld dig hos AKB og få 50 % rabat på 1 dags-kursus i Ecodesign, energimærkning og BR15 på Teknologisk Institut i Taastrup eller Aarhus 04-03-2016
Målet med kurset er at gøre deltagerne bekendt med de krav, som inden for de seneste år er indført for en lang række køle- og varmepumpetekniske produkter samt at gøre deltagerne i stand til selv at udarbejde dokumentationsmaterialet, som kræves i de nye EU forordninger. Kurset har særligt fokus på varmepumper og airconditionsystemer samt de mange nye køleprodukter, som fra næste år bliver omfattet af kravene (proceskøleudstyr, condensing units mv.).
 
 
Deltagerne bedes selv medbringe deres PC til kurset.  Pris pr. deltager: kr. 5.000,- e.m. RABAT: Ved tilmelding igennem AKB er det muligt at opnå en GLEEB rabat på 50%. Så ring 46322111 eller mail akb@koeleteknik.dk for tilmelding senest 1 uge før kurset. 
DJH tilbyder plads på ledige kurser 04-03-2016
40035 Kommercielle køleanlæg med CO2 som kølemiddel (obligatorisk for at opnå B-certifikat!) Den 14. – 18. marts 2016
Formål: Efter gennemført uddannelse kan deltageren, med viden om CO2 køleanlægstyper, kredsprocesser ved trans- og subkritisk drift og med viden om lovgivnings- og sikkerhedskrav ved anvendelse af CO2 som kølemiddel, evakuere, påfylde, idriftsætte og overvåge kommercielle CO2 køleanlæg.
 
47685 Frekvensomformere Den 29. – 31. marts 2016
Formål: Deltageren kan opsætte, indkøre, idriftsætte, fejlfinde samt måle på frekvensomformere i køleinstallationer, samt vurdere om installationen af disse er udført korrekt.
 
Tilmelding til kurserne skal foregå via www.efteruddannelse.dk
 
AKB indgår brændstofaftale med Shell 04-03-2016
Efter medlemsønske har AKB ændret brancheaftale fra Q8 til Shell. Q8-kunder kan dog beholde Q8 og F-24 som leverandør med nugældende rabat så længe de har lyst!
 
Shell tilbyder AKB’s medlemmer rabatter: Benzin 95 øre/liter, Diesel 120 øre/liter og Bilvask 30 % på enkeltvask på listepris i.m. Under f.eks. priskrig faktureres pumpeprisen, hvis den er lavere end listeprisen minus rabatten, så du får altid den laveste pris. Du kan ansøge om euroShell Card på www.shell.dk/firmakort
  
For at blive tilknyttet aftalen, skal du opgive et aftalenummer i feltet ”Har du en kampagnekode?”, når du ansøger online. Aftalenummeret får du oplyst ved henvendelse til AKB. Har du i forvejen et euroShell kort, som ikke er tilmeldt aftalen, kan du blive tilknyttet ved at kontakte Shell og oplyse kundenummer og aftalenummeret.
 
AKB-Tool – Beregningsprogrammet KDS til anlæg 12-02-2016
Ikke alle ved, at AKB har et beregningsprogram til anlæg liggende på hjemmesiden øverst under fanen Vejledning & Beregningsprogrammer.
 
Programmet er nødlidende, da det ikke kan beregne de nye kølemidler, og det kan ikke programmeres til det, så måske skal AKB i gang med et nyt beregningsprogram.
 
Det er imidlertid ikke uden væsentlige omkostninger, så AKB-News spørger her og nu medlemmerne: 
 1. Anvender du AKB-Tool, og vil du nødigt undvære det fremover?
 2. Hvis du anvender AKB-Tool; hvilke funktioner er det især, du anvender?
 Send en mail til kva@koeleteknik.dk om det eller ring til Kim Valbum, 4632 2111. På forhånd tak! 
Gratis Webinar - 19. Januar 2016 kl. 19:00 11-01-2016
KEA & AKB på banen med nyt tiltag! Hør, hvordan du kan bygge ovenpå dit svendebrev, mens du arbejder.

Vi dykker ned i i akademiuddannelsen i Energiteknologi, hvor du kan stille spørgsmål og finde ud af, om vores fagmoduler er noget for dig.

Webinaret er gratis - man tilmelder sig via www.kea.dk/bygovenpå
AKB ønsker god jul og godt nytår! 03-12-2015
AKB’s sekretariat holder naturligvis og som altid åbent i kontortiden og telefonisk 24-7 – også mellem jul og nytår! AKB ønsker alle God jul og et godt køle-/VP-nytår!
​ISO9001:2015 03-12-2015
Inden for de næste 3 år skal ISO9001-certificerede virksomheder indføre den nye 2015-standard.
 
Defor udbyder AKB 2 medlemsmøder og 2 workshops á 3 halve dag i henholdsvis Jylland og på Sjælland, samt salg af ISO9001 til halv pris og således:
 
DS/EN ISO9001:2015 som papirudgave – forudsat AKB modtager 50 bestillinger. Enten som enkeltkøb eller inkluderet i et af møderne. Pris 500 kr. + moms (normalpris 910 kr. + moms). Kan købes af alle medlemmer uanset deltagelse i møder. Bindende bestilling senest fredag den 5. februar 2016 kl. 12:00.
 
Medlemsmøder:
 
• ISO9001:2015 gennemgås
• ændrede krav gennemgås
• hvad betyder det for en kølevirksomhed?
• valg af nyt system eller opdatering af eksisterende system (baseret på rammesystem)
 
Afholdes hhv.
 
• Torsdag den 11. februar 2016 kl. 12:30 - 17:00 på Hotel Kong Frederik d. II i Slagelse
 
• Fredag den 12. februar 2016 kl. 12:30 - 17:00 på Nilles Kro i Sabro
 
Alle medlemmer kan deltage - pris pr. person 1.000 kr. + moms. incl. forplejning og et stk. ISO9001:2015 standard. Bindende tilmelding til sekretariatet senest fredag 05. februar 2016 kl. 12:00!
 
Man kan beslutte efter medlemsmødet, om man vil deltage i work-shops.
 
Work-shop, 3 eftermiddage / aftner – skal købes samlet!
 
Første workshop:
• Gennemgang af afsnit 4, 5 og 6 af ISO 9001:2015.
• Tid for de enkelte deltagere til at rette / tilføje i eget system.
• Der er konsulent tilstede, der kan give individuel hjælp og sparing.
 
Anden workshop:
• Gennemgang af afsnit 7 og 8 af ISO 9001:2015.
• Tid for de enkelte deltagere til at rette / tilføje i eget system.
• Der er konsulent tilstede, der kan give individuel hjælp og sparring.
 
Tredje workshop:
• Gennemgang af afsnit 9 og 10 af ISO 9001:2015.
• Tid for de enkelte deltagere til at rette / tilføje i eget system.
• Der er konsulent tilstede, der kan give individuel hjælp og sparing.
 
Resultat af workshoppen er, at den enkelte deltager har et opdateret ledelsessystem, der opfylder krav i ISO9001:2015 og AT Bek. 100 bilag 7, klar til at indføre i egen virksomhed.
 
Afholdes hhv. på Sjælland og Jylland:
 
Hotel Kong Frederik den II i Slagelse kl. 15-20:
 
• Onsdag den 16. marts,
• Mandag den 18. april og
• Tirsdag den 10. maj 2016
 
Nilles Kro i Sabro kl. 15-20:
 
• Torsdag den 17. marts,
• Tirsdag den 19. april og
• Onsdag den 11. maj 2016
 
! Der kan deltage maks. 15 virksomheder og 20 personer pr. workshop. Tilmelding efter først-til-mølle-princip. Pris pr. person 3.000 kr. + moms. incl. forplejning og et stk. ISO9001:2015 standard. Bindende tilmelding til sekretariatet for deltagelse i workshop senest 01. februar 2016!
 
Tilmelding til medlemsmøde og/eller workshop og/eller bestilling af ISO9001:2015 kan ske på adressen: http://www.koeleteknik.dk/Tilmelding
 
eller kontakt AKBs sekretariat for køb eller bestilling - tlf. 46322111 eller akb@koeleteknik.dk
​Nyt kursus på Teknologisk Institut: ”Ecodesign, Energimærkning, BR15 for køle- og varmepumpetekniske produkter” 19-11-2015
Målet med kurset er at gøre deltagerne bekendt med de krav, som inden for de seneste år er indført for en lang række køle- og varmepumpetekniske produkter samt at gøre deltagerne i stand til selv at udarbejde dokumentationsmaterialet, som kræves i de nye EU forordninger. Kurset har særligt fokus på varmepumper og airconditionsystemer samt de mange nye køleprodukter, som fra næste år bliver omfattet af kravene (proceskøleudstyr, condensing units mv.).
 
Program:
08:30     Registrering, morgenbrød
09.00     Velkommen
09.15      Intro til ecodesign og energimærkning.
09.50      Krav i henhold til ecodesign og energimærkning
10.40      Hvad kræves der af virksomhederne, dokumentationskrav, test af produkter mv.
11.20      Ansvar og forpligtelser, hvem har ansvaret for hvad?
13.00      Andre relevante regler, herunder CE mærkning, kølemidler mv.
14.00      Udarbejdelse af konkret handlingsplan – hvordan kommer man i gang med energimærkning og ecodesign på egne produkter?
15.15      Gennemgang af energimærkeberegner m. øvelser
16.15      Hvor finder man yderligere information, vejledninger og andre nyttige værktøjer? Hvordan holder man sig opdateret fremadrettet?
17.30      Afslutning
 
Målgruppe: Køle- og varmepumpevirksomheder, som efter den 26. september 2015 skal leve op til de nye ecodesign- og energimærkningskrav.
 
Der tilbydes følgende kursusdatoer på forskellige lokationer:
13 januar 2016 – Teknologisk Institut i Aarhus – deadline for tilmelding 3. januar
20. januar 2016 – Teknologisk Institut Taastrup – deadline for tilmelding 10. januar
 
 
Pris pr. deltager: kr. 5.000,- ekskl. moms.
RABAT: AKB-medlemmer ydes 50 % rabat ved tilmelding igennem AKB.
 
Tilmelding: AKB’s sekretariat – enten akb@koeleteknik.dk eller tlf. 4632 2111
Kurser i befugtnings- og affugtningsanlæg 19-11-2015
Anderberg Klima – medlem af AKB – afholder kurser i befugtnings- og affugtningsanlæg i 2015/16 således:
01. december 2015 kl. 9-16 i World Trade Center Ballerup
12. januar 2016 kl. 9-16 på Best Western Hotel Fredericia
23. februar 2016 kl. 9-16 på Best Western Golf Hotel Viborg

Kurset giver en grundig gennemgang af fordele og ulemper ved de kendte befugtnings- og affugtningstyper, ligesom befugtnings- og affugtningstyper, forskellige befugtnings- og affugtningsmåder, samt faldgruber gennemgås. Målgruppen er personer med ansvar for rådgivning, projektering, installation, drift og klimaforhold for personer, produktions- og lagerlokaler.

Pris: Gratis (dog 650 kr. ved udeblivelse) inkl. frokost, 2 x kaffe med kage Mere information og tilmelding kan ses her!
De danske særregler for F-gasser fastholdes 13-11-2015
Miljøstyrelsen har besluttet at bibeholde den gældende bekendtgørelse om industrielle drivhusgasser uændret. Dvs. ingen lempelse af 10 kg-reglen for HFO-erne. Du kan læse mere her: http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2015/nov/danmark-fastholder-f-gas-regler/
Dansk Køledag - Cool Energy - Ajour 2015 27-10-2015
Så er det ved at være tid for den store danske årlige køle- og varmepumpe-event med mange navne.
 
Torsdag den 19. og fredag den 20. november 2015 går det løs i Odense Congress Center. Fredag den 20. november er der gratis adgang for AKB-medlemmer ved at benytte vedhæftede invitation og efterfølgende registrering.
 
Desuden er der fredag de velkendte og velbesøgte branche-foredrag i Lokale 26:
 
09.00 Fremtidens køleanlæg – regler, udfordringer og smarte løsninger
v. Christian Heerup, faglig leder, Teknologisk Institut
 
10.30 Effektiv håndtering af luft, vand og olie i ammoniakanlæg
v. Per Skærbæk Nielsen, ejer, Cool Partners ApS
 
13.15 Kølebranchen møder fjernvarmebranchen
V Peter Brøndum, Chief Specialist, COWI A/S
 
14.30 Kølebranchen møder fjernvarmebranchen – fortsat
v. Peter Brøndum, Chief Specialist, COWI A/S
 
15.00 Afslutning på konferencen – på gensyn i 2016
 
Gratis AKB-voucher ligger på AKB's intranet under fanen Skabeloner. Program for Cool Energy findes her! 
 
Kursus i Varmt Arbejde på DJH – stadig få ledige pladser 11-11-2015
 
Kursets navn: Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj - 45141
Dato:                 02.12.15 / 03.12.15
Indhold bl.a.:    Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt. Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden. Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.
Formål: Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.
 
Deltagergebyr 110 kr (for AMU-målgruppe, og der kan søges om VEU-godtgørelse)(80% af dagpengesats).
Tilmelding og mere info er at finde her!
 
​Kunder kan få både energisparetilskud og håndværkerfradrag 11-11-2015
AKB’s brancheordning med SEAS-NVE udvikler sig løbende. Energispareportalen kan nu oprette flere brugere på samme CVR-nummer, du kan få helt op til 80.000 kroner i bonus, og kunder kan godt benytte både energisparetilskud og håndværkerfradrag – der er ingen sammenhæng. Men husk, at luft/luft-varmepumper ikke er omfattet af håndværkerfradraget. Få mere info hos AKB's sekretariat.
CO2-kursus på DJH – stadig få ledige pladser! 06-11-2015

Kursus navn: Køleteknik, Kommercielle køleanlæg med CO2 som kølemiddel
Dato: Den 9. – 13. november 2015
Indhold: Deltageren kan, med viden om CO2 køleanlægstyper, kredsprocesser ved trans- og subkritisk drift og med viden om lovgivnings- og sikkerhedskrav ved anvendelse af CO2 som kølemiddel, evakuere, påfylde, idriftsætte og overvåge kommercielle CO2 køleanlæg.
Formål: Efter gennemført uddannelse kan deltageren, med viden om CO2 køleanlægstyper, kredsprocesser ved trans- og subkritisk drift og med viden om lovgivnings- og sikkerhedskrav ved anvendelse af CO2 som kølemiddel, evakuere, påfylde, idriftsætte og overvåge kommercielle CO2 køleanlæg.
Mere information om priser og tilmelding sker her!

AKB inviterer til generalforsamling og Efterårssamling 2015 28-08-2015
Hvornår: Fredag den 30. oktober kl. 09:30 (morgencomplet og registrering fra kl. 08:30)
Hvor: LEGOLAND Hotel & Conference, Aastvej 10, 7190 Billund
 
Program kort:
 
09:30 Generalforsamling
 • Morten Arnvigs Fond uddeling
 • Hvad er min ret – hvad er min pligt?  
12:00 Frokost
 • Udnyttelse af overskudsvarme
 • Køl og varme med geotermisk energi
 • Effektiv håndtering af luft, vand og olie i ammoniakanlæg.
 • Transkritiske CO₂ - anlæg.
 • AKB-brancheløsning på IT-området
 
16:30 Hele Danmarks blærerøv, Mads Christensen, giver den gas!
 
18:30 Velkomstdrink på kongeslottet. Festmiddag, underholdning, fri bar
 
01:00 Natmad
 

NYT! Dobbeltværelser fra torsdag 29. oktober – fredag 30. oktober til 915,- kr.

Ledsagertur til Silkeborg med rundvisning, frokost, shopping og underholdende indlæg med Danmarks blærerøv, Mads Christensen - om mænd!
 
Pris for deltagelse er samme som 2013 og 2014 – AKB har reserveret særlige business-værelser til de første tilmeldte – udførligt program ses her!
 
Priser, tilmelding og registrering kan allerede ske her!
ECO design 09-10-2015
Pr. 26. september 2015 er det lovpligtigt at overholde de ny informationskrav om energimærkning for virksomheder, der forhandler anlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning. Her gælder nye krav for opvarmningsanlæg på op til og med 70 kW, det vil sige som tommelfingerregel i bygninger op til ca. 1.000 m2, og kravene gælder bl.a. varmepumper.
 
Reglerne gælder, når salget af et anlæg til en bygningsejer går gennem din virksomhed. Derved optræder virksomheden som forhandler, og så har du pligt til at informere om anlæggenes energimærke og en række andre oplysninger. Vær derfor også opmærksom, når du annoncerer, udstiller anlæg eller har online salg.
 
Du kan downloade 5 informative brochurer og læse mere om ECO-design reglerne her!
 
AKB har aftalt med Teknologisk Institut at afholde et kursus snarest muligt om, hvordan virksomhederne lever op til de nye krav. AKB news-mail orienterer, så snart du kan tilmelde dig!
DJH afholder kursus i Varmt Arbejde 23. oktober 2015 01-10-2015

Forsikringsselskaber, kunder og rådgivere kræver i stigende omfang, at man har gennemgået kurset om Varmt Arbejde. Nu er der mulighed for et 1-dages kursus i Hadsten sidst i oktober.

Mere information og tilmelding til kurset kan ske her! OBS! Få ledige pladser!
​Invitation til temadag om Ecodesign, BR15 og krav for køleanlæg og varmepumper, 7. oktober 2015 på Teknologisk Institut, Aarhus 24-09-2015
Den 26. september 2015 træder nye Ecodesign krav i kraft, og det nye bygningsreglementet BR15 er lige på trapperne. Teknologisk Institut holder en temadag, som går tæt på de eksisterende og kommende krav til varmepumper og køleanlæg, og hvilke konsekvenser det kan tænkes at have for renovering og nyopførsel af bygninger. 
 
Energistyrelsen giver et overblik over deres liste over varmepumper, og reglerne for hvornår og til hvad energimærket skal benyttes bliver præsenteret sammen med et nyt værktøj til beregning af energimærker til kombination af flere opvarmningsenheder, f.eks. solfangere og varmepumper.
 
TI åbner også dørene op til Køle- og Varmepumpelaboratoriet og viser og fortæller om forskellige testopstillinger og klimakamre.

Læs mere om temadagen på Ecodesign, BR15 og krav for køleanlæg og varmepumper
 
OBS! OBS! OBS! AKB-medlemmer får 50 % rabat (= kr. 697,50 kr.) ved tilmelding direkte til AKB – enten akb@koeleteknik.dk eller tlf. 4632 2111. OBS! OBS! OBS!
Dansk Køle- & Varmepumpeforening holder sikkerhedskursus i NH₃ og CO₂ 24-09-2015
Hvornår: Onsdag den 21. og torsdag den 22. oktober 2015
Hvor: Falck Safety Services A/S, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
Pris: 7.150 kr. e.m. – forplejning og overnatning kan tilkøbes til gunstige priser
 
Anvendelsen af NH₃ og CO₂ som kølemidler er stigende, og flere og flere arbejder med dem. For alle – begyndere som erfarne er det nødvendigt, at sikkerheden er i top – både for dem, der arbejder med kølemidlerne og dem, der kan komme i kontakt med dem. Sikkerhedskurset udbydes i samarbejde med Falck Safety Services.
 
Tilmelding for AKB-medlemmer sker til Dansk Køleforening via: www.dkvf.dk (Menu: ”Aktiviteter”), e-mail: mail@dkvf.dk eller tlf. 2945 2660. Tilmelding snest mandag den 30. september. Der kan max. deltage 12 personer, der skal være min. 8 tilmeldte for gennemførelse. Deltagerne registreres efter princippet først til mølle.
 
​Kalender-update 18-09-2015
Efteråret har sat ind, og det kan mærkes på aktiviteten i AKB. Mange ringer og spørger om arrangementer – derfor giver News-mail her en kort update om forestående arrangementer. Har du brug for mere information, kontakter du blot sekretariatet på tlf. 46322111!
 
Onsdag 23.09. kl. 16:00 på Hotel Postgården, Sorø. ERFA-gruppe Vestsjælland holder møde om KMO’s løsning og affugtningsanlæg v. John Anderberg.
 
Torsdag 08.10. kl. 16:30 hos Kastrup Selskabslokaler, Hørby Alle 11, Kastrup. ERFA-gruppe København  holder møde om bl.a. KMO og brancheopdateringer.
 
Torsdag 22.10. kl. 10:00 hos Reeft A/S, Sandøvej 8, Horsens. Nuværende og interesserede brugere af Reeft’s IT-system holder brugermøde. AKB-medlemmer får 10% rabat på brugerlicenser til REEFT-løsning, der er tilpasset kølebranchen.
 
Lørdag 24.10. kl. 10:00-15:00 på DJH, Ellemosevej 25, Hadsten. Energimessen ”Energiinnovation i boligen” med fri entre for alle besøgende.
 
Fredag 30.10. kl. 09:30 på Legoland Hotel & Conference. AKB afholder general- og efterårssamling med faglige indlæg, festmiddag og stort underholdningsprogram!
 
Fredag 20.11. i Odense Congress Center. Dansk Køledag afholder konference ml. kl. 9 og 15, samt udstilling. Fri adgang for AKB-medlemmer tilsendes primo nov.
 
Medio januar 2016 i hhv. Horsens og Slagelse. ISO9001:2015-kursus over 3 halve dage om, hvordan du implementerer den nye standard. Kurset er under udvikling med FORCE og er klar omkring november 2015. News-mail holder dig orienteret.
AKB-medlemmer søger køle-/VP-firmaer til salg 11-09-2015
På det seneste har der været en række opkøb i køle- & VP-branchen, og det ser ud til at fortsætte. Blandt andet har AKB’s sekretariat modtaget flere henvendelser fra medlemmer, der ønsker at tilkøbe et firma.
 
Sjællandske virksomheder har ofte ønske om en velbeliggende afdeling i Jylland, ligesom flere jyske virksomheder udtrykket ønsket om at være repræsenteret i Hovedstadsområdet.
 
Det er ingen hemmelighed, at flere AKB-virksomheders ejere er oppe i årene, så her er muligheden for at få realiseret et langt arbejdslivs indsats på en god måde, ligesom ønsket om at behandle kundekredsen ordentligt kan opretholdes.
 
Den sælgende virksomheds portefølje og typiske arbejdsfelt er ikke nødvendigvis afgørende – virksomhedens fremtidige indtjeningsmulighed under de rette betingelser er derimod i fokus i en salgssituation.
 
Ønsker virksomheden at høre om mulighederne for salg, kan henvendelse ske til direktør Kim Valbum på mobil 2142 8569 og naturligvis under fuld diskretion, til andet er aftalt. 
Varmepumper bidrager til et intelligent energisystem 04-09-2015

”Dansk Energis ELFORSK-program har fra starten i 2002 satset stort på at styrke det danske innovationsmiljø inden for køleteknologi. Den danske kølebranche har i mange år været internationalt førende, og køleteknologi har et stort potentiale inden for opvarmning og procesenergi i varmepumper”

 
Sådan lyder det fra forskningskoordinator i Dansk Energi, Jørn Borup Jensen, der nu sammen med en række fremtrædende AKB-medlemmer har sendt informationsfolderen ”Varmepumper – hjertet i det intelligent energisystem” på gaden.
 
Folderen er god læsning for den, der vil opdateres på, hvor  vi er lige nu mht. udviklingen inden for intelligente energisystemer, samt til AKB-medlemmets skeptiske kunde, der her vil kunne se fordelene sort på hvidt.
 
Brochuren kan downloades nederst th. på siden her – rigtig god læsning!

Kursus i Grundlæggende Køleteknik 21-08-2015
AKB News-mail gør opmærksom på, at AKB også har en rabataftale med Teknologisk Institut på kursusområdet, og at TI 1-3.september afvikler efterårets kurser i Grundlæggende Køleteknik modul 1 og 2 i Århus – disse kurser er naturligvis omfattet af AKB’s aftale, og TI har stadig ledige pladser, hvis nogle af AKB’s medlemmer kunne være interesseret.
 
Læs mere om kurserne her og her
El-priserne falder 21-08-2015
AKB gør opmærksom på brancheaftalen med Norsk Elkraft Danmark A/S, som tilbyder tilpassede løsninger, der reducerer virksomhedens energiforbrug og sikrer laveste udgift til elkøb, energiafgifter og skatter i hele norden.
 
Som el-leverandør og samarbejdspartner tager Norsk Elkraft hånd om al administration - lige fra elkøb til indsamling af faktura til afregning og afstemning af nettariffer samt elforbrug, og alt bliver samlet på en faktura.
 
Norsk Elkraft er samtidigt garant for, at el-leverancen sker på den mest sikre og omkostningseffektive måde for alle kunder i Norden.
 
Henvendelse om mulighederne for AKB-medlemmer kan ske direkte til Markedschef Torben Porst, Norsk Elkraft Danmark A/S, Jernbanepladsen 1 1. sal, 2800 Kongens Lyngby.
 
Tlf. 69121897, direkte 69121897, mobil 27834551 eller tpo@norskelkraft.dk
CO2-kursus på Den Jydkse Haandværkerskole! 07-08-2015
Så er AKB nyheder på sommerbanen igen og lægger hårdt ud med tilbud om CO₂-kursus på Den Jydske Haandværkerskole, allerede her i august måned 2015.
 
Efterhånden som HFC-kølemidler udfases, stiger behovet for alternativer – så nu er muligheden for at komme videre:
 
Kursusnavn: 40035 Kommercielle køleanlæg med CO2 som kølemiddel
 
Dato: Den 24. – 28. august 2015.
 
Kursusformål: Gennemført uddannelse kan deltageren, med viden om CO2 køleanlægstyper, kredsprocesser ved trans- og subkritisk drift og med viden om lovgivnings- og sikkerhedskrav ved anvendelse af CO2 som kølemiddel, evakuere, påfylde, idriftsætte og overvåge kommercielle CO2 køleanlæg.
 
Link til kurset med tilmelding m.m.: 

http://www.djhhadsten.dk/efteruddannelse/kurser.html?AktivitetId=27629
Sommeren er over os 29-05-2015
Højsæson i kølebranchen betyder ro på mediefronten. AKB news-mail redaktion tillader sig derfor at holde sommerferie og vender tilbage i august måned.
 
Næste numre af AKB-nyt er planlagt til at være på gaden medio juni 2015 og medio september 2015
 
AKB ønsker alle en god, varm og travl sommer!
Mere klarhed om transport af brændbare gasser 22-05-2015
Fra AKB’s Europæiske sammenslutning AREA har AKB modtaget ADR-listningen for kølemidlerne R32 and HFO 1234yf. Begge er i gruppe 2F med faktor 3. Frimængden i ADR opererer med en grænse på max. 1000 point. Dette medfører, at ADR frimængden er på 333 kg R32 eller HFO1234yf ( 1000/3=333).
 
​Samme regelsæt i 2015-udgaven af ADR-konventionen på undtagelser 22-05-2015
Pr. januar 2015 trådte den ny ADR-konvention - Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) – i kraft. Den for AKB-medlemmer vigtigste passus - Punkt 1.1.3.1 (c) i ADR-konventionen, der indeholder undtagelsesbestemmelsen om transport som en underordnet aktivitet, er ikke ændret med 2015-udgaven, hvilket indebærer, at man ikke behøver særlige godkendelser for at køre med kølemiddel når følgende er opfyldt:
 
”Transporten af det farlige gods skal være en underordnet aktivitet. Hovedformålet med transporten skal som udgangspunkt være transport af personer (arbejdskraft) til et arbejdssted.
 
Det forudsættes således, at det farlige gods medbringes til det arbejde, som den eller de personer, der befinder sig i køretøjet, skal være med til at udføre. Tilsvarende kan farligt gods medtages retur fra et arbejdssted, når de pågældende personer har deltaget i det arbejde, det farlige gods har været anvendt til.”
Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen – Knæk kurven! 22-05-2015
Den Jydske Haandværkerskole inviterer til netværksmøde torsdag den 11. juni 2015 kl. 13:00 – 17:00 om forebyggelse af arbejdsulykker. Bygge og anlæg er den eneste branche, hvor antallet af arbejdsulykker er stigende. Invitation fra skolen kan downloades fra AKB's hjemmeside. Tilmeldingfrist senest 4. juni 2015 på 8737 0100 eller djh@djhhadsten.dk
Nyt VE-undervisningsmodul hos KEA om varmepumper begynder den 20. maj 2015 05-05-2015
Undervisningen tager sigte på montører, som gerne vil være Vedvarende Energi-montører. Holdet er organiseret med 4 dages undervisning og en dag med eksamen.
 
Oplysninger og tilmelding - klik her!
 
Nye tilskud til varmepumper til produktion af fjernvarme. 04-05-2015
Energistyrelsen har fremsat forslag til tilskudsordning på 55 mio. kr., der over 2 år skal investere i el-drevne varmepumper til de anslåede 249 decentrale fjernvarmevirksomheder, som potentielt kan ansøge om tilskud.
 
I vurderingen af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af forslaget lægges bl.a. til grund, at programmet vil få en fremmende effekt på varmepumpebranchen, herunder for leverandører og producenter, da efterspørgslen formodentlig vil stige. Dette er en direkte konsekvens af, at de støttede projekter skal indkøbe varmepumper, men også at programmet forventes at kickstarte markedet, så den fremadrettede efterspørgsel vil stige.
 
Forslaget er sendt til høring med svarfrist tirsdag den 26. maj 2015 kl. 12:00. Da AKB ikke har indvendinger mod stigende efterspørgsel på varmepumper, har AKB ikke yderligere at bemærke.

Forslaget med bemærkninger kan læses på Høring§portalen
 
Invitation til Gå-hjem-møde om de nye ISO 9001 og ISO 14001 standarder 23-04-2015
Arbejdet med de nye standarder er nu så langt, at de endelige udgaver forventes udgivet i august for ISO 14001:2015 og september for ISO 9001:2015. Når standarderne er endeligt vedtaget, har virksomheden 3 år til at konvertere til de nye standarder.
 
AKB vil senere – i samarbejde med samarbejdspartneren på certificeringsområdet, Force Technology – komme med oplæg og udkast til, hvordan medlemmerne bedst griber situationen an.
 
Lige nu inviterer FORCE alle med ledelsesansvar samt systemansvarlige for virksomhedens kvalitets- og/eller miljøledelsessystem til orientering om emnet på et
 
 
Gå-hjem-møde, torsdag den 28. maj 2015 kl. 13:00-16:00 
hos
FORCE Technology, Navervej 1, 6600 Vejen
 
Deltagelse er gratis, men der opkræves kr. 500 excl. Moms i tilfælde af udeblivelse uden framelding senest dagen før. Tilmeldingsfrist er senest den 18. maj 2015 og tilmeldingen vil foregår efter først-til-mølle-princippet.
 
Tilmelding foretages på www.force.nemtilmeld.dk/73
 
Energimesse på DJH lørdag den 24. oktober 2015 17-04-2015
Energimesse "Energiinnovation i boligen" afholdes lørdag den 24. oktober 2015, fra kl. 10.00 - 15.00 – og det er gratis at være med som udstiller, og der er fri entre for alle besøgende.
 
Udstiller-tilmelding kan foregår her
 
Formålet med messen er at udbrede anvendelse og kendskab til vedvarende- og bæredygtige energiformer med fokus på kendt teknologi og energibesparelse. DJH ønsker at styrke virksomhedernes og brugernes kendskab til markedet og teknologierne. Midlet er præsentation og udbredelse af de viste produkter, rådgivning, workshops og uddannelsestilbud.
 
Messeområdet er skolens 1.500 m2 store tømrerhaller plus udendørs arealer. (Sidste år deltog 52 virksomheder, og messen var velbesøgt)
 
Sidste års messe viste bl.a.:
 
Solenergi, Belysning, Varmepumper, Lagringsmetoder, Husstandsvindmøller, Jordvarme, Genanvendelse, Klimaskal, isolering og termografering, Energioptimering og effektivisering, Indeklima og komfort, Økonomi, beregning og tilskudsmuligheder, Uddannelse, Netværk
 
Info om F-gas 10-04-2015

AKB arbejder på udarbejdelse af et notat om de vigtigste følger af den nye F-gas regulering. Til da kan AKB bringe en del links til portaler, der er udarbejdet på EU-niveau om emnet, og som yder god information til forskellige brugere:

10 kg-reglen står for delvist fald! 10-04-2015

Miljøstyrelsen har bekræftet forlydender om, at der arbejdes på at frigive mængden af kølemidler med under 25 GWP pr. 01.01.2016. Dette vil i realiteten medføre, at HFO-kølemidlerne med GWP på 4-7 ikke derefter vil være underlagt 10 kg-begrænsningen.

Beslutningsgrundlaget er samme som SKAT lagde til grund, da AKB klagede over miljøafgiften på HFO-kølemidlerne, hvorefter SKAT sænkede afgiften fra 600 kr. til 1 kr. pr. liter lav-GWP kølemiddel.

 AKB er meget tilfredse med, at Miljøstyrelsen har hørt på AKB’s argumenter for frigivelsen. Argumenter, der hidtil har ført til den forvaltningspraksis, at Miljøstyrelsen har givet mange dispensationer til anlæg med HFO kølemiddel. En praksis, der formentlig vil fortsætte, til den nye regel vedtages til nytår.

Alt om F-gas! 27-03-2015

AKB’s svenske kollega, Svenska Kyl & Värmpumpföreningen, har udviklet websitet www.alltomfgas.se, hvor man dels hurtigt kan aflæse den samlede GWP-værdi for en kølemiddelfyldning og dels på en let måde få svar på intervallerne for lækagekontrol i EU, jf. den nye F-gas forordnings Artikel 4.
 
F.eks. skal anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 5 ton CO₂-ækvivalenter eller derover, men mindre end 50 ton CO₂-ækvivalenter have udført lækagekontrol mindst hver 12. måned, eller, såfremt der er installeret lækagedetektionssystem, mindst hver 24. måned.
 
Men alt det regnearbejde behøver man ikke udføre, men kan angive i, hvad databasen på svensk angiver som ”Anläggningskollen”. Bedøm selv på www.altomfgass.se og husk, at Danmark har særregler på kølemiddelområdet.
 
Den nye F-gas forordningen kan læses i sin helhed på AKB’s intranet.
 
Nye tilskudsregler – få op til 60.000 kroner i årlig bonus! 18-03-2015
Når dine boligkunder får tilskud fra SEAS-NVE, som er AKB’s samarbejdspartner på energispareområdet, er der indtil nu blevet trukket fra den samlede pris før beregning af moms. Men Skatterådet har nu præciseret reglerne omkring dette.
 
Tilskud til private, ikke-momsregistrerede kunder må ikke trækkes fra på fakturaen, før momsen beregnes. Tilskuddet skal i stedet trækkes fra efter moms.
 
Derfor vil brugere af energispareportalen fremover blive spurgt, om tilskuddet er til en privat eller til en momsregistreret kunde.
 
Skatterådet har også bestemt, at hele tilskuddet på 35 øre per kWh fremover skal sendes til kunden.
 
Til gengæld har SEAS-NVE forbedret bonusordningen, så du nu får bonus fra den første sparede kWh.
 
Ændringerne træder i kraft pr. 01. april 2015. Ønsker du mere info, spørg energirådgivningprivat@seas-nve.dk
 
Nyt fra Teknologisk Institut - Kølesystemer med CO2 - teori og hands on 13-03-2015
Lær mere om hvordan man anvender fremtidens kølesystemer i teori og i praksis!
 
Du får et grundlæggende praktisk kendskab til udformning, igangsætning, drift og vedligehold af kølesystemer, som bruger CO2 som kølemiddel. Kurset giver også praktisk hands-on erfaring med forskellige CO2-kølesystemer samt deres drift. CO2 er et attraktivt kølemiddel. Det er ubrændbart, ugiftigt og særdeles effektivt. I takt med den teknologiske udvikling og de stigende miljøkrav, stiger antallet af anlæg med CO2 nu kraftigt.
 
Kurset afholdes i Aarhus 14. og 15. april 2015 - og husk, at der er deltagerrabat til medlemmer af AKB. Læs mere her!
En præcisering af udfasning af kølemidler 13-03-2015
AKB news-mail skrev 19.12.2014, at R404A og R134a er på vej ud. Det kræver en præcisering. R 134a og 404A har en GWP på hhv. 1430 og 3922. I 2020 hhv. 2022 indføres markedsføringsforbud af hermetisk lukkede anlæg som indeholder HFC’er med et GWP på 2500 hhv. 150 eller derover. Dertil kommer i 2022 en begrænsning af nogle typer centralkølesystemer.
 
MEN hovedreglen er: Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at anvende fluorholdige drivhusgasser med et globalt opvarmningspotentiale på 2 500 eller derover til at servicere eller vedligeholde køleanlæg eller udstyr med en fyldningsstørrelse på 40 ton CO 2 - ækvivalenter (40.000 GWP) eller derover.
 
Det vil altså fortsat være lovligt at anvende R134a, men dels gælder 10-kg reglen stadig i Danmark, og EU’s kvoteordning medfører, at mængden af HFC i 2020 vil blive mindre end halvdelen af, hvad den er i dag, hvorfor man må forvente, at det kan blive svært at få adgang til R134A, og at det sikker vil være dyrt.
 
Forbuddet mod at anvende R404 gælder ikke for genanvendt eller regenereret kølemiddel, som det fremgår af den nye F-gas forordnings artikel 13 stk. 2 a og b. F-gas forordningen kan downloades fra AKB’s intranet under lovtekster/EU.
 
AREA tilbyder nu e-lærings programmer til AKB’s medlemmer 06-03-2015

Programmet dækker sikkerhed, effektivitet, pålidelighed og tømning af lav GWP alternative kølemidler - Carbondioxid, Ammoniak, kulbrinte og lav GWP brandfarlige kølemidler (HFO'er og R32). Der er 8 moduler i programmet - Modul 1 er obligatorisk, og du vil ikke kunne få adgang til de øvrige moduler, før du har fuldført dette. Når du taster ind på platformen, skal du læse kursusbeskrivelsen, før du starter.

 
E-bøgerne, E-bibliotek m.m. findes på flere sprog, men ikke dansk – tilgang og registrering:
 
www.realalternatives.eu/downloads
http://www.realalternatives.eu/learning-platform
AKBs advokat har et tilbud til medlemmerne af AKB: 13-02-2015
Advokat Klaus Graversen fra advokatfirmaet ADVODAN i Roskilde, som nogen vil kende fra AKBs generalforsamling i november, har et tilbud til medlemmerne:
 
ADVODAN har en nyhedsservice til erhverv, hvor de én gang månedligt udsender juridiske nyheder pr. mail, og 4 gange om året udkommer ADVODAN-nyt, som er et trykt magasin, med relevante case-orienterede nyheder for små og mellemstore virksomheder.
 
Medlemmer, der ønske at modtage nyhederne gratis, kan maile bestillingen til sekretariatet på akb@koeleteknik.dk eller ringe på tlf. nr. 4632 2111.
Har du en medarbejder, der mangler Kat II-kurser? 06-02-2015
Så udbyder Aarhus Maskinmesterskole forårskurser i uge 9 og 12. Kort beskrevet er der i de to uger, 9 og 12, fremmøde på Navitas i Aarhus kl. 15 - 21 ugens første 4 dage og 8 -14 fredag, og mellem de 2 uger er der hjemmearbejde. Læs mere om kurserne til det lille certifikat her!
 
5.700 kroner i energisparetilskud til luft/luft-varme-pumper? 06-02-2015
Ja, den er god nok! AKB’s samarbejdspartner på energispareordninger, SEAS-NVE, har bedt AKB orientere medlemmerne, at hvis din kunde har en bolig med olie- eller gasfyr, og de beder dig om at installere en luft/luft-varmepumpe, udløser det et energisparetilskud på helt op til 5.700 kroner.
 
Mange medlemmer ringer for at høre, om det virkelig er rigtigt. Svaret er ja – i kraft af nye standardværdier fra Energistyrelsen og SEAS-NVE’s forhøjede energisparetilskud.
Det er et af de største tilskud, der kan opnås i forhold til anlægsprisen. Vi forstår godt, hvorfor mange tjekker det en ekstra gang. Så husk at benytte AKB’s energispareordning i samarbejde med SEAS-NVE.
 
AKB & AREA takker for de mange svar! 31-01-2015

AKB's news-mail fra 23. januar 2015 stillede to spørgsmål til medlemmerne, og rigtig mange har svaret. Og de fleste – men ikke alle – svarede Ja på begge de to spørgsmål. Nemlig at kølede lastbiler og trailere bør følge samme regler som øvrige anlæg, samt at montører skal have udvidet kendskabet til alternative kølemidler. Dette har AKB indberettet til vor europæiske samarbejdsorgan, AREA.

 
Når AKB anvender udtrykket ”alternative” er det ment som alternative til F-gas og med det ordvalg, EU benytter. AKBs news-mail redaktion har ingen holdning i øvrigt til F-gasser eller ej.
Så er der en ny omgang Brainbuilding for ledere på trapperne AddRelation 31-01-2015

En del AKB-ledere har deltaget i lederuddannelsen fra Brainbuilding med gode evalueringer, som kan fremsendes efter ønske. Nu kommer et opdateret forløb.

Uddannelsesprisen er steget, da den nu også en personlig 360 graders teamstyrkeprofil og en opfølgende sparringsession, da det har vist sig meget udbytterigt at sparre løbende med Brainbuilding,


Priser er:

Uddannelsen uden sparring - normalpris 11.900 kr. AKB-pris = 10.700 kr. (besparelse 1.200 kr.)
Basic: Uddannelsen + 3 timer sparring - normalpris 14.650 kr.  AKB-pris = 12.500 kr. (besparelse 2.150 kr.)
Gold: Uddannelsen + 6 timers sparring - normalpris 18.400 kr. AKB-pris = 14.900 kr. (besparelse 3.500 kr.)
 Vedhæftet finder du beskrivelsen og program for forårets Brainbuildings-aktiviteter.

Læs mere på www.adrelation.dk 
2 spørgsmål fra Bruxelles til AKB’s medlemmer fra AREA, AKBs EU-organisation: 23-01-2015

Europa-Kommissionen har indledt revision af forordning 303/2008 mhp. at tilpasse den til den nye F-gas forordning. Denne revision vil omfatte 2 elementer:

1. Inddragelse af kølede lastbiler og trailere: Kommissionen har til hensigt at følge princippet om, at alt hvad der gælder for stationært udstyr, også fremover gælder kølede lastbiler og trailere.

Er du enig i, at AREA og AKB støtter dette forslag?
 
2. Oplysninger om alternative kølemidler: F-gasforordningens bestemmelser om, at uddannelsen og certificeringsordning fremover skal indeholde ”oplysninger om relevante teknologier til at erstatte eller reducere brugen af fluorholdige drivhusgasser samt sikker håndtering af disse” skal præciseres i forordning 303/2008. Listen over krav i afsnit 5: ”Miljøvenlig håndtering af systemet og kølemidlet under installering, vedligeholdelse, service eller nyttiggørelse” foreslås af AREA tilføjet 3 elementer:
1. Montører skal kende krav og procedurer for sikker håndtering, oplagring og transport af alternative kølemidler til F-gasser med særlig vægt på den potentielle brandfarlighed, toksicitet eller høje tryk forbundet med nogle alternative kølemidler.
2. Montøren skal forstå de respektive fordele og ulemper, navnlig i forbindelse med energieffektivitet i alternative kølemidler i henhold til den påtænkte anvendelse.
3. Montøren skal kende vigtigheden af at benytte det rigtige udstyr til alternative kølemidler, især i forbindelse med brugen af tomsugningsmateriel for brændbare gasser.

Er du enig i, at AREA og AKB støtter dette forslag?
 
Skriv dit svar til kva@koeleteknik.dk med angivelse af 1. Ja eller Nej og 2. Ja eller Nej
 
Københavns Kommune har ophævet forskrift for drift af større køleanlæg 16-01-2015

Københavns Kommune har bedt AKB gentage og pointere over for medlemmerne, at særforskriften omkring øgede servicekrav til køleanlæg i kommunen blev besluttet endeligt ophævet pr. 08. maj 2014.

 
Forskriften fra 1999 havde ikke mindst begrundelse i ozonlagsnedbrydende stoffer, men med R22’s udfasning som det sidste af arten, samt øgede EU- og nationale krav til service i kølebranchen, besluttede Københavns Kommune at afskaffe særreglen, hvorom der kan læses mere her!
 
Skulle der restere lignende og gældende særregler i andre kommuner, hører AKB gerne om det.

Invitation til Åbent Hus 2015 på Den Jydske Haandværkerskole 16-01-2015

Lørdag den 31. januar 2015 kl. 10.00 - 15.00 inviterer DjH inden for til et kig på skolen. ALLE ER VELKOMNE! Åbent Hus på DjH er en rejse i uddannelsernes univers. Du bliver guidet rundt på skolen, hvor de forskellige afdelinger inviterer til en snak om uddannelse og byder på kaffe og kage. Er du uddannelsessøgende er det dagen, hvor du får svar på alle dine spørgsmål.

 
Læs mere om dagen her!
Den Jydske Haandværkerskole lægger i 2015 ud med bl.a. relevante NH₃-kurser: 08-01-2015
Drift af ammoniakkøleanlæg den 19. – 23. januar 2015
Formål:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren under tilsyn foretage idriftsætning af 1- og 2-trins ammoniak-køleanlæg. Deltageren kan under tilsyn anvende rørdiagrammer ved udtagning af olie- og ammoniakprøver, aftapning af olie, vand og luft samt foretage afrimning i henhold til driftsjournal.Deltageren kan sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejde med ammoniak som kølemiddel.
 
Der kan læses mere om kurset på  http://www.djhhadsten.dk/efteruddannelse/kurser.html?AktivitetId=22839
 

Drift og optimering af 1- og 2-trins anlæg den 2. – 6. februar 2015

Formål:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren foretage idriftsætning, driftsovervågning og optimering af 1- og 2-trins køleanlæg samt economizer køleanlæg. Deltageren kan ændre anlæggets set-punkter ved brug af pc-programmel og anden elektronisk bestykning. Deltageren kan idriftsætte anlæg med pumpecirkulation. Deltageren kan foretage fejlfinding, indgreb og reparation på ammoniakkøleanlæg.

Der kan læses mere om kurset på http://www.djhhadsten.dk/efteruddannelse/kurser.html?AktivitetId=22840

Ny AKB-aftale med Q8 giver endnu bedre rabatter! 08-01-2015

AKB-aftale med Q8 løfter rabatten til 120 øre/liter diesel og 87 øre/liter benzin

 
Q8 og AKB har netop afsluttet de to-årlige forhandlinger om rabataftale, og det er lykkedes at få en aftale i hus, der er forbeholdt de helt store aktører.
 
Du kan vælge mellem 3 forskellige erhvervskort, og der kan indgås skræddersyede aftaler om løsninger. Medlemmer af AKB kan opnå følgende rabatter:
 
Benzin 87 øre pr. liter inkl. Moms
Diesel 120 øre pr. liter inkl. Moms
Vask 30 % på enkeltur på Q8 – husk, Q8 giver gratis kaffe og bilpleje, når du vasker
 
Bestil dit kort her: www.q8.dk/akb - med en aftale får du adgang til mere end 240 stationer over hele landet – og Q8 erhvervskort kan også anvendes på F24 automatanlæg.

Dementi - AKB i ny aftale – agent for Agentum 11-12-2014
Dementi: Opmærksomme brugere af LinkedIn kunne mandag den 08.12. få den fejlagtige opfattelse, at AKB’s direktør nu arbejder for Agentum. AKB’s direktør har tegnet en AKB-aftale med Agentum, der tilbyder alle AKB-medlemmer, at de kan rekruttere personale og tilbyde jobsøgning i forbindelse med outplacement med 10 % rabat.
 
Og Kim Valbum arbejder naturligvis som hidtil og fremover 110% for AKB!
 

------------------------------

 

AKB lancerer sin egen VE-uddannelse - AKB-medlemmer eller ansatte  kan stadig nå at være med for ½ halv pris!

 Energistyrelsens krav (men dog ikke lovkrav - endnu da!) om, at man skal være VE-(Vedvarende Energi) uddannet for at blive godkendt montør af varmepumper har længe været en sten i skoen for AKB. På efterårssamlingen introducerede AKB derfor sin egen uddannelse til VE-montør på kortest mulige og mest lempelige vilkår.

Som minimum skal en godkendt VE-montør af varmepumper have bestået modulerne ”Energiteknik, traditionelle og nye energiformer”, samt VE-modulet om varmepumper. Undervisningen tager henholdsvis 9 og 5 dage og koster henholdsvis 7.500 kr. og 9.400 kr. – i alt 14 dage og 16.900 kr. Bemærk, at det er prøven, montøren skal bestå – men prisen for at gå til prøve er den samme, om man deltager i undervisningen eller ej. Montør-godkendelsen vil også gælde for hele virksomhedens VE-godkendelse.

AKB har entreret med Københavns ErhvervsAkademi og oprettet et turbohold over 14 tirsdage i alt med dagsundervisning et centralt sted for deltagerne – formentlig Fyn. Samtidigt har AKB besluttet – for at sætte gang i udviklingen – at betale 50 % af undervisningsprisen – 8.450 kr. pr. kursist – til de første 20 deltagere på kurset. Det øvrige beløb kan der søges om godtgørelse for, så deltagelse reelt kan blive omkostningsfrit for de første 20 deltagere.
 
Nedenstående er  lagt en folder, der orienterer om VE-uddannelserne, samt kursusplanen for AKB’s turbohold. I skrivende stund er der kun 5 pladser tilbage. Øvrige interesserede deltagere kan tilmelde sig uddannelsen via AKB’s sekretariat på tlf. 4632 2111 eller på e-mail akb@koeleteknik.dk med angivelse af firma, antal pladser man vil reservere og evt. montørnavn, hvis det kendes allerede. AKB’s tilskud til uddannelsen vil blive godkendt efter først-til-mølle-princippet til de første i alt 20 kursister. Tilmelding skal ske senest fredag den 12. december 2014!

REEFT A/S og AKB indgår brancheaftale om IT til medlemsvirksomhederne 26-11-2014

AKB har længe ønsket sig en egentlig brancheløsning til den moderne, digitale køle- og varmepumpevirksomhed. Mange kølevirksomheder kender REEFT A/S fra Horsens og deres serviceløsninger til bl.a. kølebranchen. Ikke mindst REEFTmobile er en god og fremtidsorienteret løsning til samarbejdet mellem virksomhed, montør og kunde – samtidigt med at løsningen er fremtidssikret og bliver løbende udviklet.

 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at også REEFT’s løsninger har givet mange udfordringer hos AKB’s kunder. Men AKB og REEFT har lokaliseret løsningsmulighederne, og i brancheaftalen med REEFT indgår derfor også mulighed for deltagelse i to årlige REEFTmobile brugermøder, hvor brugerne dels kan udveksle erfaringer med hinanden, men også få REEFT’s brugerkonsulenter i øjenhøjde om praksisnære løsninger.
 
Er du medlem af AKB får du ved køb af REEFT’s produkter 10 % rabat på brugerlicenser og invitation til to årlige brugermøder. Mere om løsningen kan ses på AKB's intranet under medlemsfordele.

AKB lancerer sin egen VE-uddannelse 19-11-2014

Energistyrelsens krav om, at man skal være VE-(Vedvarende Energi) uddannet for at blive godkendt montør af varmepumper har længe været en sten i skoen for AKB. På efterårssamlingen introducerede AKB derfor sin egen uddannelse til VE-montør på kortest mulige og mest lempelige vilkår.

 
Som minimum skal en godkendt VE-montør af varmepumper have bestået modulerne ”Energiteknik, traditionelle og nye energiformer”, samt VE-modulet om varmepumper. Undervisningen tager henholdsvis 9 og 5 dage og koster henholdsvis 7.500 kr. og 9.400 kr. – i alt 14 dage og 16.900 kr. Bemærk, at det er prøven, montøren skal bestå – men prisen for at gå til prøve er den samme, om man deltager i undervisningen eller ej. Montør-godkendelsen vil også gælde for hele virksomhedens VE-godkendelse.
 
AKB har entreret med Københavns ErhvervsAkademi og oprettet et turbohold over 14 tirsdage i alt med dagsundervisning et centralt sted for deltagerne – formentlig Fyn. Samtidigt har AKB besluttet – for at sætte gang i udviklingen – at betale 50 % af undervisningsprisen – 8.450 kr. pr. kursist – til de første 20 deltagere på kurset. Det øvrige beløb kan der søges om godtgørelse for, så deltagelse reelt kan blive omkostningsfrit for de første 20 deltagere.
 
På AKB's hjemmeside er lagt en folder, der orienterer om VE-uddannelserne, samt kursusplanen for AKB’s turbohold. I skrivende stund er der 9 tilmeldte til uddannelsen, hvilket indebærer, at den bliver oprettet. Øvrige interesserede deltagere kan tilmelde sig uddannelsen via AKB’s sekretariat på tlf. 4632 2111 eller på e-mail akb@koeleteknik.dk med angivelse af firma, antal pladser man vil reservere og evt. montørnavn, hvis det kendes allerede. AKB’s tilskud til uddannelsen vil blive godkendt efter først-til-mølle-princippet til de første i alt 20 kursister. Tilmelding skal ske senest fredag den 12. december 2014 kl. 12:00!

AKB lancerer to nye produkter til medlemmerne! 12-11-2014

1. AKB-garanti:

 

AKB har netop lagt sidste hånd på sin AKB-garanti, og de første medlemmer er registreret på Energistyrelsens Håndværkerliste. AKB samler alle virksomhedens godkendelser og forsikringer og udsteder på baggrund heraf en AKB-garanti, som Energistyrelsen har nikket ja til. AKB’s sekretariat tager 2.000 kr. om året for at administrere ordningen for virksomheden. Ordningen er dermed uden sammenligning Danmarks prisbilligste medlems-garantiordning.

Du finder mere om ordningen på AKB's intranet under AKB-garanti

 

2. VE-montør Varmepumper:

 
AKB har netop indgået aftale med Energistyrelsen og Københavns Erhvervsakademi om at starte et turbo-hold for medlemmer og ansatte, der vil uddannes til VE-montører af varmepumper. Vi lægger ud den 6. januar 2015 med tirsdagsundervisning og prøver frem til slut tirsdag den 7. april. Prisen for deltagelse er normalt 16.900 kr. AKB yder til de første 20 tilmeldte et tilskud på 50 % af dette beløb. Det øvrige tilskud fra staten kan dække restomkostningerne. Vi har stadigt ledige pladser – også til nye medlemmer, der her har mulighed for at få, hvad der svarer til et års kontingent godtgjort.
 
Indmeldelsesblanket til AKB findes ved at klikke her!

Ønsker du at komme på listen over deltagere eller at høre mere om VE-montør - ring til sekretariatet på 4632 2111!

Indvarsling af generalforsamling 2014 i AKB 30-10-2014

I henhold til lovene indvarsles til AKBs ordinære generalforsamling 2014.

 
 

Dato & tid: Fredag den 14. november 2014 kl. 09:30
Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
a. Valg af dirigent
b. Dirigentens godkendelse af fuldmagter til stemmeafgivning
c. Årsberetning
d. Regnskab
e. Driftsbudget, herunder fastsættelse af årskontingent
f. Indkomne forslag
g. Valg af bestyrelse (afgående og foreslåede nye navne meddeles)
h. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
i.  Valg af 1 foreningsrevisor og 1 foreningsrevisorsuppleant
j.  Forslag til placering af næste års ordinære generalforsamling
k. Eventuelt
 
BESTYRELSEN
                                                         
Tilmelding til generalforsamlingen og efterårssamlingen til sekretariatet senest fredag den 07. november 2014.
 
Samlet program og tilmeldingsblanket eller direkte tilmeldingsformular findes ved at klikke her!

- Revideret renskab for det forløbne år for AKB
- Budget for nyt regnskabsår
- Fuldmagtsblanket til stemmeafgivning
- Medlemsfortegnelse, ájourført

kan læses eller downloades ved at klikke her!

Vel mødt!

AREA F-Gas GUIDE på gaden 24-10-2014

Pr. 01. januar 2015 træder den nye F-gas Forordning i kraft. AKB har – desværre endnu forgæves – rettet flere henvendelser til Miljøministeriet for at få klarhed over de eventuelt danske strengere særregler, som Forordningen giver nationalstaterne tilladelse til. F.eks. er den danske 10-kg. grænse for max. kølemiddelfyldning af F-gas en sådan særregel. Men opretholdes den? Det blæser i vinden, til ministeriet tager sig sammen!
 
Mellemtiden kan anvendes på at sætte sig ind i EU-reglernes praktiske resultater for branchen. Regler, som naturligvis også kommer til at gælde i Danmark, men altså med den tanke i baghovedet, at der kan komme danske og andre nationale stramninger senere.
 
Den Europæiske køle- og varmepumpeorganisation AREA har udarbejdet en F-gas Guide på engelsk – en praktisk guide, der gennemgår resultaterne af Forordningen punkt for punkt. På AKB's intranet her! - husk at logge ind! - kan man læse guiden sammen med en uautoriseret dansk oversættelse og den originale forordningstekst, så alle kan gå i dybden på enkeltområder.
 
Netop hjemkommet fra Chillventa og møde i AREA om bl.a. Forordningen, skulle AKB’s sekretariat være klædt på til at svare på eventuelle spørgsmål og fortolkninger af forordningen, som virkeligt vil være en gamechanger i branchen, som det hedder på nydansk.

AKB indgår samarbejde med Den 12. Guangzhou International Automotive AC & Equipment Exhibition 2015!

Medlemmer af AKB har mulighed for rabat ved udstilling, gratis overnatning og indgang - kontakt AKB's sekretariat! Klik her for at få flere oplysninger om Guangzhou Int. Auto AC & Eq. Exh. 2015 >>
AKB indgår ny brancheaftale med AddRelation om ledertræning! 16-10-2014

                                        

Det er krævende at være leder i dag. De ansatte forventer, at lederen er 100 % på toppen i alt, hvad han gør. Det kan ingen leve op til – men man kan forsøge!
 
Derfor har AKB netop afsluttet forhandlingerne med AddRelation og aftalt 20% rabat på kurser og hhv. 10 og 20 % rabat på personlige sparringtimer til alle AKB-medlemmer.
 
Efterårets uddannelse begynder den 29. oktober 2014 og her giver AKB en yderligere introduktionsrabat:
 
Således bliver priserne:
•Uddannelsen uden sparring 5.995 kr. - normalpris 8.900 kr. (besparelse 2.905 kr.)
•Basic: Uddannelsen+3 timer sparring 7.250 kr.- normalpris 12.650 kr. (besparelse 5.100kr.)
•Gold: Uddannelsen+6 timer sparring 9.500 kr.- normalpris 16.400 kr. (besparelse 6.900kr.)
 
Uddannelsen er lagt kl. 14-19.30, så familie og arbejde også kan passes. Uddannelsen foregår i Ringsted hhv. Sorø. Det samlede program ligger på AKB's forside. Brainbuilding for ledere med alle nødvendig oplysninger – undtagen AKB-rabatten! Så husk at nævne medlemskabet ved tilmelding!

Så er Ajour/Cool Energy magasinet klart! 11-10-2014

Magasinet for Danmarks største kølemesse i Odense Congress Center torsdag den 27. og fredag den 28. november 2014 er nu klart og kan ses ved at klikke her!  Her finder du alle nødvendig oplysninger om udstillere, konferenceprogram, priser og meget mere.

 
Man kan også bestille magasinet i papirudgave hos Sarah Bregnhøj på sb@mmf.dk eller på tlf.: 4582 7221.  

AKB’s generalforsamling og efterårssamling afholdes fredag den 14. november 2014 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 500 Middelfart. 03-10-2014
                                                       
Program:
08:30 Ankomst – Registrering – Kaffe/te
09:30 Velkomst – Generalforsamling
11:30 SEAS-NVE – nye regler og satser for energitilskud. Også for køl
12:00 Frokost
13:00 Viegand & Maagøe – enorme uudnyttede muligheder i overskudsvarme
13:30 Kbh.s Erhvervs Akademi – hvordan uddannes til VE-montør her og nu?
14:20 AKB’s advokat Klaus Graversen – AB92 – hvad er min ret og pligt?
15:10 Sander Jacobsen, Codan – nye forsikringsprodukter og rabatter for AKB
16:00 AKBs advokat Klaus Graversen – Købeloven – hvad er min ret og pligt?
16:30 Bent Møller, FORCE – ny ISO9001 kommer i 2015 – hvad nu?
19:00 Middag – underholdning – fri bar – fantastiske The Roosters spiller!
01:00 Natmad
______________________________________________
 
Ledsagerprogram:
10:45 Galleri Galschiøt, Odense – vi skal møde den verdenskendte kunstner
12:30 Frokost Restaurant Kong Volmer – frokost som du aldrig har fået det før
13:20 Tidens samling – besøg i ’80-erne og kaffe med kiksekage
14:45 Odense Teater backstage – bl.a. besøger vi skrædderiet
______________________________________________
 
Priser – samme som i 2013:
1 person, morgenkaffe, frokost, medlemsmøde, fest, værelse          kr. 1.495
2 pers. Morgenkaffe, frokost, møde, ledsagertur, fest, d.vær.           kr. 2.295
1 person morgenkaffe, frokost, medlemsmøde                                 kr.    595
1 person aftenarrangement (festmiddag, underholdning, dans)      kr.    595
1 person ledsagerarrangement, transport, indgang, frokost            kr.    595
_____________________________________________
 
Tilmelding (officiel indbydelse udsendes i uge 44, men der er åben for tilmeldinger nu):
Senest fredag den 07. november 2014 på akb@koeleteknik.dk, tlf. 46322111 eller http://www.koeleteknik.dk/Tilmelding - opkrævning eftersendes!
 
AKB lancerer 3 gode uddannelsestilbud til køle- & VP-branchen! 26-09-2014

Industriens Uddannelser, Den Jydske Haandværkerskole og AKB inviterer til mini konference om køleuddannelser

 

Som optakt til AKB’s general- og efterårssamling, er det lykkedes at få lagt Industriens Uddannelsers minikonference om erhvervs- og efteruddannelse på det køletekniske område eftermiddagen før på samme hotel, Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.
 
Deltagelse i konferencen er gratis. Tilmelding skal ske til  NBY@industriensuddannelser.dk senest 31. oktober ved at udfylde vedhæftede tilmeldingskupon. Kuponen kan også ses på AKB’s hjemmeside her!

 

--------------------------

Temadag om R22!

Mandag den 06. oktober 2014 kl. 12-17 inviterer Teknologisk Institut til temadag om udfasning af kølemidlet R22 og den kommende danske og europæiske regulering af
Kølemidler.
 
Emnerne er særdeles relevante – f.eks. hvad med forsikringsdækning, hvilke erstatninger til R22 virker? Sted, pris og tilmelding kan læses nederst på AKB’s forside her!

 
-------------------------

Anderberg Klima inviterer til gratis efterårskurser i befugtnings- og affugtningsanlæg

 

Det gode AKB-medlem Anderberg Klima A/S afholder kurser med grundig gennemgang af fordele og ulemper ved de kendte befugtnings- og affugtningstyper således:
 
07. oktober 2014, Radisson Blu Limfjord Hotel, Ved Stranden 14-16, 9000 Aalborg

28. oktober 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus

11. november 2014, Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense

 

Yderligere info og tilmelding her!

AKB lancerer AKB-garanti. AKB inviterer til temadag om R22 19-09-2014
AKB lancerer nyt produkt for medlemmerne: AKB-garanti!

For at blive optaget på f.eks. Energistyrelsens håndværkerliste og få lov til at byde på visse opgaver, kræves der en branchegaranti eller lignende. Derfor har AKB nu selv udviklet sin egen AKB-garanti, der garanterer slutbrugere, at pågældende AKB-medlem er korrekt forsikret og har alle nødvendige uddannelser og godkendelser til opgaven. AKB-garanti blev godkendt af Energistyrelsens Håndværkerliste den 09. september i år.
 
For at blive godkendt, læser man vedtægterne for AKB-garanti, udfylder ansøgningsblanketten og vedlægger kopi af de i ansøgningen nævnte dokumenter og indsender det til AKB’s sekretariat i Roskilde. Når ansøgningen bliver imødekommet, sender AKB en faktura på 2.000 kr. som er det årlige kontingent for at være med i ordningen. Når fakturaen er betalt, sender AKB garanticertifikat, markerer virksomheden på AKB’s hjemmeside, så kunder kan se, man er godkendt, samt tilmelder virksomheden Energistyrelsens håndværkerliste, så kunderne kan se, virksomheden er godkendt. Vedtægter og ansøgning findes her!
___________________________________
Temadag om R22!
 
Mandag den 06. oktober 2014 kl. 12-17 inviterer Teknologisk Institut til temadag om udfasning af kølemidlet R22 og den kommende danske og europæiske regulering af
Kølemidler.
 
Emnerne er særdeles relevante – f.eks. hvad med forsikringsdækning, hvilke erstatninger til R22 virker? Sted, pris og tilmelding kan læses her!
 
3 x køleudstilling 11-09-2014
 1. AKB inviterer alle medlemmer til Cocktail Reception på Chillventa 2014
Den store Europæiske køle- og varmepumpeudstilling Chillventa i Nürnberg Messecenter afholdes i 2014 fra og med tirsdag den 14. oktober til og med torsdag den 16. oktober.
I forbindelse med udstillingen inviterer AKB via vores europæiske sammenslutning AREA til cocktail reception, onsdag den 15. oktober kl. 17:30 i hal 1/1 stand 218. Mød kolleger fra Danmark og øvrige Skandinavien ved denne uformelle og festlige sammenkomst. Den officielle invitation kan åbnes fra AKB's hjemmeside - forsiden th. nederst.
 
 1. Climate World – Mir Klimata
03.-06. Marts 2015 afholdes i Moskva, Crocus Expo, den 11. internationale specialudstilling for varme, ventilation, air-conditioning, køling og frost. En meget spændende udstilling med gratis adgang ved forhåndsregistrering.
Information om Climate World fås ved at klikke her
 
 1. WTT Expo 2016
Blandt andet af hensyn til de, der måtte ønske en stand, orienterer AKB allerede nu om WTT EXPO messe for industriel varme- og køleteknologi i Karlsruhe Trade Fair Center, Tyskland. Læs mere om denne meget interesse her
 
Ny aftale mellem AKB, BYG og KEA - Køleteknikerelev med brancheerfaring søger ny læreplads 05-09-2014

 

Dansk Byggeri og KEA, Københavns Erhvervsakademi, er gået sammen om at udbyde Byggeriets Lederuddannelse, som p.t. er branchens stærkeste uddannelsestilbud for bygge- og anlæggets ledere med ny viden og værktøjer der kan bruges direkte i hverdagen. Selvom uddannelsen er rettet mod byggeriledelse, er AKB’s medlemmer velkommen på uddannelsen på lige vilkår med BYGs medlemmer, ligesom der ligger et stort potentiale i at kunne begå sig som byggeleder i en tid med stigende entreprisestørrelser. Mere om uddannelsen findes her >>

_______________________________
 

Køleteknikerelev med 2 års brancheerfaring søger ny læreplads

 

En elev fra Aarhus har været uheldig og søger en uddannelsesplads at færdiggøre uddannelsen som køletekniker i. Eleven mangler H3 og svendeprøve og har gennem 3 skoleforløb bl.a. fået 100% i skriftlig eksamen på grundforløbet, 12 i naturfag H1 og 10 i teknisk engelsk på C-niveau H2. Desuden har eleven erhvervserfaring fra tilstødende brancher. Ring til direktør Kim Valbum, AKB, på 46322111 for at høre mere om det gode tilbud!

Danmarks største kølekonference står for døren! 22-08-2014

CoolEnergy.dk har fusioneret med Ajour – maskinmestrenes erhvervskonference, og for første gang i år afholdes de to konferencer således sammen og bliver den hidtil største med op mod 180 udstillende virksomheder og 2000 besøgende. Konferencen består endvidere af en lang række inspirerende foredrag fordelt på fire spor, hvoraf Dansk Køledag f.m.b.a./CoolEnergy.dk er ansvarlig for det ene.
 
Ajour 2014 finder sted den 27. – 28. november i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Du kan læse program samt udstillerliste på www.coolenergy.dk eller www.ajour2014.dk, hvor du ligeledes kan tilmelde dig.
 
Prisen for deltagelse i hele arrangementet for medlemmer af AKB er kr. 2.025,- ekskl. moms, mens prisen for øvrige er kr. 3.025,- ekskl. moms. Begge priser er ekskl. hotel, men inkl. konferencemiddag torsdag aften. Øvrige priser for begrænset deltagelse finder du på www.coolEnergy.dk og www.ajour2014.dk

 
Teknologisk Instituts kurser for 2. halvår af 2014 og 1. halvår af 2015 i Køle- og varmepumpeteknik er nu på gaden! 15-08-2014
Det er virkeligt interessante kurser, der udbydes – vi bringer et udpluk:
 
 • Energioptimeret drift af kølesystemer – få styr på hvorledes du kan forbedre driften og økonomien på alle typer af køleanlæg. 2 dages koncentreret kursus
 • Tørring – grundlæggende begreber og energioptimering – 1 dags konc. kursus
 • Grundlæggende køleteknik 1 – principper – 1 dags konc. kursus
 • Grundlæggende køleteknik 2 – hands-on – 2 dages konc. kursus
 • Kølesystemer med ammoniak – hvis du vil vide mere om ammoniakanlægs muligheder og begrænsninger – så er dette 2 dages koncentrerede kursus noget for dig!
 • Og mange, mange flere nødvendige kurser!
 
Find kurserne, konference eller uddannelse på Teknologisk Institut på www.teknologisk.dk/kurser - og husk! AKB-medlemmer får 10 % rabat på alle køle- og varmepumpekurser hos Teknologisk Institut.
 
AKB’s energispareaftale med SEAS-NVE er nu endnu bedre. 18-07-2014

 Som orienteret i seneste AKB-nyt er energisparetilskudene blevet hævet en smule.
 
Samtidigt gør AKB også her opmærksom på, at man også kan opnå tilskud til kølebesparelser ved at gøre således:
 
 1. Gå ind på Energispareportalen.dk klik på AKB, og login. Eller opret jer som bruger, under AKB.
 2. Vælg ”Specifikke besparelser”
 3. Herefter klikker du ”Opret indberetning”
 4. Indtast kundenavn, opgavens data og besparelse
 5. Tilskudsbeløb vises med det samme, klik på ”Send” når opgaven er udført
 
Det løber op, når elforbruget løber ned - Indberetter man f.eks. ca. 700.000kWh/år, opnås ca. 50.000,- kr. i bonus!
 
Der kræves ikke altid trykprøvning! - Energistyrelsen lanceret ny beregner! 04-07-2014
Et frugtbart samarbejde mellem AKB’s officielle samarbejdspartner FORCE Certification v. Bent Schmidt, AKB’s næstformand Jørgen B. Schreiber og Arbejdstilsynet har foranlediget en  præcisering af regelsættet omkring trykprøvning af anlæg efter service, reparationer og lignende.
 
Arbejdstilsynet svarede i første omgang, at trykprøvninger ved 1 til 1 udskiftninger af udstyr med flaresamlinger, ikke kræver trykprøvning, kun tæthedsprøvning. Arbejdstilsynet blev efterfølgende bl. a. spurgt angående fritagelse for trykprøvning: ”Gælder det også ved samlinger med og ved ny krave, dvs. flaresamlinger, hvor der for at opnå maksimal tætning mellem omløber og nippel, laves en ny krave, hvor kraven fungerer som pakning?”
 
På Arbejdstilsynets hjemmesides ”Spørgsmål og svar: Fortolkning af regler i forbindelse med trykbærende udstyr” under punkt 30 står der nu at læse:
 
”Drejer det sig om ombygninger eller væsentlige reparationer, skal der foretages en trykprøvning. Begrebet ”væsentlig” dækker over ombygninger og reparationer som indebærer termisk skæring og/eller permanent sammenføjning fx svejsning eller lodning. Isvejses mv. en svejseflange eller en ventil eller et formstykke, er det at betragte som en væsentlig reparation eller ombygning, og så skal der som udgangspunkt foretages en trykprøvning. Når der står ”som udgangspunkt”, er det fordi man, efter en konkret vurdering kan erstatte en trykprøvning med 100% Røntgen undersøgelse – det kan være relevant at nøjes med, hvis spændingsbilledet i konstruktionen ikke påvirkes negativt ved indgrebet.
 
Drejer det sig om udskiftning af en bolteforbindelse eller indbygning af fx en, til formålet godkendt flangeventil, er der ikke et krav om trykprøvning. Det samme gælder for flaresamlinger. Det skal dog sikres at der ikke er opstået en lækage – enten ved tæthedsprøvning eller en lækagesøgning på anden vis.”
 
Hele den nyttige hjemmeside findes ved at klikke her>>
 
Energistyrelsen lancerer ny beregner!
 
”Ny Varme” er en beregner, der nemt og hurtigt viser boligejerne økonomien i at skifte olie- eller gasfyret ud med billigere og mere klimavenlige energiformer.
 
Ny Varme er en beregner, der giver boligejere et hurtigt overblik over, hvilke varmekilder der er mulighed for at skifte til, og hvordan økonomien ser ud, hvis oliefyret for eksempel erstattes med jordvarme. Beregningerne i Ny Varme bygger på offentligt tilgængelige data og energipriser, der er samlet ind fra hele landet.
 
”For mange boligejere er der store besparelser at hente ved at skifte oliefyret ud med en varmepumpe eller fjernvarme, men det kan være en større indsats at undersøge mulighederne og særligt økonomien i at skifte. Nu kan boligejerne med et enkelt adresseopslag finde ud af, hvad de kan skifte til og få en idé om økonomien i det”, siger Henrik Andersen, kontorchef i Energistyrelsen.
 
Den nye beregner findes ved at klikke her>>
 
ISO5149 kun nødevendig uden for Europa - HFO'er er HFC-kølemidler! 27-06-2014
Standarden DS/ISO 5149:2014 kun for virksomheder, der arbejder uden for Europa!
 
Dansk Standard udsender i disse dage bestillingskupon på standarden DS/ISO 5149:2014, Kølesystemer og varmepumper del 1-4. Flere medlemmer har henvendt sig, om det er en standard, man bør købe og have stående i virksomheden.
 
AKB’s næstformand og sekretariat har undersøgt sagen. Navn og indhold lyder som DS/EN378 – standarden, der i nogle dele er nødvendigt at have stående i køle- og varmepumpefirmaer, bl.a. af hensyn til ISO 9001-certificering.
 
ISO5149-serien er det internationale modstykke til den europæiske serie EN 378. De er ikke identiske, men der er overlap mange steder. Det kan virke underligt, og derfor agiterer Dansk Standard for tiden fra dansk side for at få lavet en fælles EN ISO-standard.
 
Indtil dette sker, er der ingen grund til at supplere virksomhedens EN378-standard med ISO5149 – med mindre man arbejder uden for Europa.
 
Din brancheforening vil holde dig orienteret, hvis eller når der sker ændringer i sagen!
_________________________________


HFO1234yf er et HFC-kølemiddel og underlagt 10 kg.-grænsen!


Iflg. EF forordning nr. 842/2006 Artikel 2 stk. 2 er HydroFluorCarboner (HFC’er) en organisk forbindelse, der består af kulstof, brint og fluor, og hvor molekylet højst indeholder seks kulstofatomer.
 
HFO1234yf: 1 står for 1 dobbeltbinding, 2 står for antal kulstofatomer minus 1, 3 står for antal brintatomer plus en og 4 står for antal fluoratomer. Yf angiver positionen af fluoratomet. HFO1234yf er altså en HFC!

Iflg. Bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 om regulering af visse industrielle drivhusgasser er køleanlæg, varmepumper, airconditionanlæg (komfortkøling), og affugtere med fyldninger over eller lig med 10 kg HFC forbudt pr. 01. januar 2007.
 
Kølemiddelfyldninger med HFO1234yf & HFO1234ze over 10 kg. er dermed ikke tilladt i Danmark!
Pr. 01. juli 2014 må køleteknikere/-montører foretage alle eftersyn af jordvarmeanlæg! 20-06-2014
I den nye jordvarmebekendtgørelse nr. 1312 af 21. november 2013 havde der i §21 sneget sig en passus ind, at kun autoriserede VVS-installatører måtte foretage de lovpligtige årlige eftersyn af jordvarmeanlæg, mens eftersyn af anlæg med direkte fordampning skal foretages af en autoriseret kølemontør.
 
AKB blev ved en fejl ikke hørt ved bekendtgørelsens fremsættelse, hvorfor AKB’s formand og direktør skrev til miljøminister Kirsten Brosbøl, at det var en uhensigtsmæssighed, at kun VVS-installatører måtte foretage det mindre eftersyn på brine-slanger, når kun kølemontører måtte foretage den noget mere gennemgående trykprøvning m.m., der skal anvendes på slanger med direkte køl, og at  vi gerne så det ændret.
 
Miljøministeren har prompte kvitteret med en beklagelse og foreslår betegnelsen i §21 ændret, ”således at sagkyndige i jordvarmeanlæg igen kan efterse disse. Ændringen forventes at træde i kraft den 1. juli 2014.”
 
Mht. at være sagkyndig i jordvarmeanlæg skal man iflg. Miljøministeriet ”…have en uddannelse, som er relevant i denne forbindelse, f.eks. kølemontør….samt eksempelvis være fabrikantens eller leverandørens godkendte installatør eller have dokumenteret efteruddannelse i varmepumpeanlæg, eksempelvis VPO-uddannelsen eller tilsvarende.”
 
AKB gengiver hele tekstforløbet i næste nummer af AKB-nyt, der er på gaden medio juli – hvor ændringen kan forventes at være trådt i kraft! Tillykke til kølemontørerne med en lille sejr – og en stor tak til en hurtigt reagerende og forstående miljøminister!
Den ny F-gas forordning er på gaden! 21-05-2014
F-gas forordning nr. 517/2014, der afløser den tidligere forordning 842 er udkommet og kan læses på dansk her>>

For AKB's medlemmer det især Artikel 5 om lækagedetektion, art. 6 om journalføring og art. 8 om genvinding, der har umiddelbart interesse, fordi kravene til lækagetests og journalføring af kølemiddelforbrug øges fremover.

Samtidigt arbejdes der med "operatør", som i flere tilfælde overtager ejerens forpligtelser!

Bilag III om markedsføringsforbud - altså forbud mod at sælge og installere - oplister de datoer og regler for udfasninger, der skal arbejdes med fremover, et meget vigtigt bilag!

Selve teksten træder i kraft 9. juni 2014 og gælder fra 01.01. 2015!

Tilbage står dog endnu de danske særregler, som kan være særligt regulerende i Danmark. AKB forventer at udsende en "pixi"-udgave af både F-gasforordningen og de danske særregler, når de foreligger!
Nu må køleteknikere lave el- og vvs-arbejder! 30-04-2014
Efter anbefalinger fra Produktivitetskommissionen om modernisering på området og som en del af regeringens konkurrencepolitiske udspil gælder lov nr. 401 eller ”Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet” fra den 02. juni 2014. Selve lovteksten finder du ved at klikke her>>
 
Lovens §10 tildeler adgang til delautorisationer på de nævnte områder, når ansøgeren har bestået en godkendt kompetencegivende prøve inden for det relevante område, betalt det opkrævede gebyr og kan dokumentere at have et godkendt kvalitetsledelsessystem, der retter sig mod det pågældende fagområde.
 
AKB har allerede været i kontakt med Den Jydske Haandværkerskole om mulighederne for at etablere den fornødne uddannelse, når loven træder i kraft, og Erhvervs- og Vækstministeriet har meldt uddannelseskravene til delautorisationerne ud, så et kølefirma eller en enkelt montør fremover har mulighed for at udføre flere autorisationsbelagte arbejder for kunderne!
________________________________
 
3 forårstilbud fra/til AKB-medlemmer:

Torsd. 22.05. holder Eigil.dk L-AUS kursus kl. 9-12 og ADR-kursus kl. 13-14.30 i Ringsted. Kontakt mail@eigil.dk eller tlf. 2143 9244.

Torsd. 12.06. holder Lean Energy Cluster gratis konference om fjernkøling i Kalundborg - se mere og tilmeld dig her>>
________________________________
 
Sommeren står for døren!
 
AKB har lukket sine ugentlige newsmails ned på denne side af sommerferien. Men husk, at sekretariatet holder åbent hele sommeren og altid kan kontaktes.
 
Næste udgave af AKB-nyt kan forventes i postkassen hos modtagerne medio juli som et samlenummer af AKB-nyt nr. 3 & 4 – 2014.
 
News-mail-redaktionen vender tilbage med breaking news efter sommeren og ønsker læserne et fortsat dejligt dejligt forår og en god sommer!
Frekvensomformerkursus & kør godt og sikkert! 25-04-2014

Nyt kursus på DJH

 

Den Jydske Haandværkerskole afholder tirsdag den 10. til torsdag den 12. juni 2014 AMU kurset ”Køleteknik, frekvensomformere”.
 
Formål: Deltageren kan opsætte, indkøre, idriftsætte, fejlfinde samt måle på frekvensomformere i køleinstallationer, samt vurdere om installationen af disse er udført korrekt.
 
Indhold: Deltageren kan, med viden om frekvensomformerteori og nøglepunkterne i en køleinstallation med frekvensomformer, dimensionere og vælge en korrekt frekvensomformer til en given opgave på et køleanlæg. Deltageren kan endvidere opsætte, indkøre og idriftsætte frekvensomformere i forhold til specifikke parametre til brug på køleanlæg. Endelig kan deltageren fejlfinde og måle på frekvensomformere samt vurdere om installationen er udført korrekt.
 
Link til tilmelding og hjemmesiden, hvor samtlige datoer for kurset kan ses, finder du ved at klikke her>>

____________________________________

 

Kører du selv eller har ansatte, der kører varer og gods i biler under 3500 kg.?

 
Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har udgivet branchevejledningen ”Jeg kører varer og gods”, som er en vejledning med anbefalinger om god praksis på området, og som indeholder en mængde gode praktiske oplysninger. Branchevejledninger har
status som At-vejledninger og er ikke bindende for virksomhederne, men ”Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor en virksomhed har fulgt en branchevejledning”.
 
AKB henviser til vejledningen, som er både god og praktisk, og så alle har mulighed for selv at gå de gode råd og vejledninger igennem. Du finder den ved at klikke her>>

 
AKB forårsmøde, ny vejledning til medlemmerne og masser af kølekurser på Teknologisk 12-04-2014

Fælles forårsmøder i Sabro 29. og i Ballerup 30. april for alle AKB-medlemmer
 
AKB’s fire ERFA-grupper har aftalt to møder med kollegaen H. Jessen Jürgensen i hhv. Jylland og på Sjælland.
 
Mødet i Jylland afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 18:00 på Nilles Kro, Hadstenvej 209, 8471 Sabro. Tilmelding til mødet sker til Helle Karlsen hos Thorsen Køleservice på mail-adressen 
helle@thor-koleservice.dk senest tirsdag den 22. april 2014 kl. 12:00.
 
Mødet på Sjælland afholdes onsdag den 30. april 2014 kl. 16:00 hos H. Jessen Jürgensen A/S, Tempovej 18-22, 2750 Ballerup. Tilmelding til mødet sker til Annette Olsen hos AKB på mail-adressen
akb@koeleteknik.dk senest tirsdag den 22. april 2014 kl. 12:00.
 
Alle AKB-medlemmer er inviteret af ERFA-grupperne og HJJ, og programmet vil bl.a. omfatte
 
Nyheder fra Bitzer
·         Kølemiddelsituationen
·         Anlægsløsninger
·         Leverandør software
·         Nyheder på klima-/chiller-siden
·         Evt.    
 Husk at skrive i tilmeldingen, hvor mange og hvem – med navns nævnelse – man tilmelder! Vi glæder os til to gode og velbesøgte arrangementer!

____________________________

 
AKB’s bestyrelse i gavehumør – alle medlemmer får tilsendt ny DS/EN 378 vejledning
 
AKB’s bestyrelse har haft Dansk Standards nye generelle vejledning ”Køleanlæg og varmepumper, sikkerheds- og miljøkrav” til gennemsyn og besluttet at sende et eksemplar til alle medlemmer. Vejledningen er en god hjælp til installatører, brugere, leverandører og myndigheder og kan ikke stå alene, men henviser til de forskellige standarder, hvor emner uddybes og er en god daglig praktisk vejledning om køl.
 
Vejledningen til DS/EN 378-serien forventes at komme med posten fra AKB til alle medlemmer primo maj. Og til de medlemmer, der har modtaget en hilsen fra DS om vejledningen – køb den ikke selv – AKB sørger for, du bliver holdt orienteret!

____________________________

 
Kurser i Køle- og varmepumpeteknik 2014 – 2
 
Sådan hedder Teknologisk Instituts kursusprogram fra april 2014, der tilbyder en bred vifte af kurser – blandt meget andet kan nævnes:
 
Varmegenvinding og varmepumper med CO2 - 1 dag i maj eller november
·         Store varmepumper til industri og fjernvarme – 1 dag i København eller Aarhus
·         Kølesystemer med CO2, teori og hands-on – 2 dages koncentreret kursus
·         Kølesystemer med ammoniak – 2-dages kursus i Aarhus
 og mange flere relevante kurser kan findes på adressen 
www.teknologisk.dk/kurser - og husk, at Teknologisk Institut giver 10 % rabat til medlemmer af AKB!

 

​Efter 15. april skal alle priser til forbrugere opgives med moms. 04-04-2014
Priser på varer og tjenesteydelser skal altid være inklusive moms, når markedsføringen er rettet mod forbrugere. Forbrugerombudsmanden giver de erhvervsdrivende mulighed for at få eventuelle fejlagtige prisangivelser rettet. Efter den 15. april 2014 risikerer de erhvervsdrivende at blive politianmeldt, hvis de overtræder reglerne.
 
Når en erhvervsdrivende markedsfører sig over for forbrugere, skal de oplyste priser være inklusive moms, uanset om det er prisskiltning, annoncer eller tilbudsgivning. Forbrugerne skal kunne regne med de priser på varer og tjenesteydelser, som de præsenteres for.
 
Moms skal altid være indregnet i prisen. Det er ikke tilstrækkeligt blot at oplyse om, at der vil blive tillagt moms. Det vil derfor være ulovligt, når:
 
•prisen står oplyst uden moms, fx: ”ekskl. moms”,
•der bliver taget et generelt prisforbehold, fx ”alle vores priser er ekskl. moms”,
•forbrugeren skal betale moms udover den oplyste pris, fx: ”plus moms” eller ”dertil tillægges moms”.
 
Det fremgår af regler i bl.a. markedsføringsloven og en bekendtgørelse om prismærkning.
 
Som led i indsatsen får de erhvervsdrivende frem til den 15. april 2014 frit lejde til at få rettet deres priser, så de er inklusive moms. Herefter vil Forbrugerombudsmanden undersøge, om der fortsat er erhvervsdrivende, som ikke overholder reglerne, og om disse erhvervsdrivende i så fald skal politianmeldes.
ERFA-grupperne holder fællesmøder 29. & 30.04. – alle medlemmer er velkomne! 28-03-2014

Hen over foråret har Ahlsell holdt fine og velbesøgte orienteringsmøder om nye produkter og løsninger. Nu har AKB’s fire ERFA-grupper aftalt to møder med kollegaen H. Jessen Jürgensen i hhv. Jylland og på Sjælland.
 
Mødet i Jylland afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 18:00 på Nilles Kro, Hadstenvej 209, 8471 Sabro. Tilmelding til mødet sker til Helle Karlsen hos Thorsen Køleservice på mail-adressen 
helle@thor-koleservice.dk senest tirsdag den 22. april 2014 kl. 12:00.
 
Mødet på Sjælland afholdes onsdag den 30. april 2014 kl. 16:00 hos H. Jessen Jürgensen A/S, Tempovej 18-22, 2750 Ballerup. Tilmelding til mødet sker til Annette Olsen hos AKB på mail-adressen 
akb@koeleteknik.dk senest tirsdag den 22. april 2014 kl. 12:00.
 
Alle AKB-medlemmer er inviteret af ERFA-grupperne og HJJ, og programmet vil bl.a. omfatte
 

 

 • Nyheder fra Bitzer
 • Kølemiddelsituationen
 • Anlægsløsninger
 • Leverandør software
 • Nyheder på klima-/chiller-siden
 • Evt.    

 
Husk at skrive i mailen, hvor mange og hvem – med navns nævnelse – man tilmelder! Vi glæder os til to gode og velbesøgte arrangementer!

AKB opretter gruppe på LinkedIn og byder alle velkommen til at deltage! 20-03-2014

AKB går på sociale medier!
 
AKB har besluttet at gå online på sociale medier og har oprettet ”AKB - RHPAC netværksgruppe Danmark” på erhvervsnetværket LinkedIn. Gruppen er åben for alle, der vil bidrage og deltage i fælles informationer om køl, varmepumper og beslægtede emner – kølemidler, regelsæt, søgen efter løsninger på NH3-anlæg, arbejdskraft, læresteder osv. – mulighederne er mange, og det er i realiteten op til deltagerne selv at definere indholdet undervejs - så byd ind og skriv løs!
 
Nye brugere kan begynde her: slå op på https://www.linkedin.com/ og tilmeld dig/opret din profil – dernæst kan du melde dig ind i f.eks. AKB’s gruppe. Arbejdssproget i AKB-gruppen er dansk, så det er et godt sted at være absolut begynder!

______________________________________________

 
Lønstatistik 1. kvartal 2014
 
Stor tak til de 28 AKB-medlemmer, der har bidraget med oplysninger til AKB’s lønstatistik. 28 respondenter er nok til at give et retvisende billede af lønsituationen her, hvor nye aftaler er ved at komme i stand.
 
Den udvidede oversigt er sendt direkte til informanterne – men da AKB har en del medlemmer uden ansatte, der forventer at ansætte folk for første gang i den kommende tid, har sekretariatet tilladt sig at lægge en pixi-udgave af oversigten ind på AKB’s intranet nederst på siden Vejledninger & beregningsprogrammer, så de har en mulighed for at orientere sig om lønsituationen.
 
Bemærk her, at tal om vagordninger og lignende er svære at sammenligne, da der er mange måder at løse udkalds- og vagtordninger på. Du kommer til pixi-udgaven ved at klikke her>>

EUs nye F-gas forordning næsten på plads - og varmepumper skal godkendes for tilskud! 14-03-2014
F-gas forordningen:
Onsdag den 12. marts 2014 vedtog Europa-Parlamentet F-gas kompromisteksten med 644 stemmer for, 19 imod og 16 hverken for eller imod.
 
Rådet skal nu tilslutte sig kompromiset, og det forventes at ske i marts / april. Forordningen vil derefter blive offentliggjort i april / maj, træder i kraft 20 dage senere og bliver gældende fra 1. januar 2015. De fleste forventer, at de danske særregler ligger klar i 2. kvartal af 2014.
 
Europa-Kommissionen arbejder allerede på forberedelserne til gennemførelsen af de nye regler, med et stærkt fokus på at forberede fase-down som vedtaget.
 
AKB deltager meget aktivt i det forberedelsesarbejde, der nu skal udføres i vores Europæiske brancheforening, AREA – bl.a. er der aftalt arbejdsuge i første uge af maj i Italien for at skabe et forhandlingsoplæg med størst muligt indflydelse på ændringerne.
 
AKB holder medlemmerne orienteret, efterhånden som tingene falder på plads - den nye foordning kan læses på AREA's hjemmeside, som du kommer til ved at klikke her>>
___________________________________
 
Nye krav for tilskud til nye varmepumper:
 
Fra 1. april i år skal der være dokumentation på alle varmepumper, som energiselskaberne yder tilskud til. Det nye dokumentationskrav, der gælder fra 1. april, skal sikre bedre overensstemmelse mellem boligejernes forventninger og varmepumpernes faktiske effektivitet og ydelse.  I praksis betyder kravet, at energiselskaberne kun yder tilskud til at installere varmepumper, der er testet af et uafhængigt testlaboratorium.
 
Der findes allerede et udvalg af varmepumper på det danske marked, som er testet og dokumenteret. Så i langt de fleste tilfælde vil boligejerne ikke selv skulle indhente dokumentationen fra forhandleren. Udvalget kan findes og sammenlignes på Varmepumpelisten på SparEnergi.dk, som er Energistyrelsens hjemmeside til energibrugere.  Varmepumpelisten er udviklet i samarbejde med brancheforeningen for varmepumpefabrikanter.
Husk at opdatere din ISO-status hos AKB - ellers risikerer du at blive slettet! 28-02-2014
AKB registrerer og opbevarer ISO9001:2008 certifikater for AKB-medlemmer og noterer godkendelsen på AKB’s hjemmeside ud for hvert enkelt medlem.
 
AKB har samtidigt registreret, hvornår de enkelte virksomheders nuværende godkendelser udløber.
 
Derfor er det vigtigt, at alle der har en gyldig ISO9001-godkendelse, sender en kopi af certifikatet til AKB – ikke mindst, hvis virksomheden er blevet re-certificeret og altså har fået forlænget godkendelsesperioden i 3 år.
 
Sekretariatet har sat 01. maj som skæringsdato for hovedrengøring af certifikatgodkendelser. Hvis AKB ikke modtager oplysninger om, at en udløbet godkendelse er blevet fornyet, sletter sekretariatet derfor udløbne godkendelser på hjemmesiden den 01. maj 2014.
 
Mange kunder kontakter AKB’s sekretariat eller går selv ind på AKB’s hjemmeside og tjekker, om virksomhedernes medlemskab af AKB og godkendelser er i orden, inden de bestiller service eller køb af nye anlæg – så også derfor er det i virksomhedens egen interesse at holde AKB opdateret med godkendelser.
 
Sekretariatet sidder klar ved akb@koeleteknik.dk til at tage imod 24-7!
AKB & DKD arrangerer fællesrejse til Chillventa 2014 24-02-2014
AKB og Dansk Køledag har i samarbejde med Profil Grupperejser (teknisk arrangør) arrangeret en grupperejse til Chillventa 2014 den 15. – 16. oktober for medlemmer af AKB, IDA KVT, Dansk Køleforening samt Maskinmestrenes Forening.
 
Du kan finde informationer om Chillventa 2014  HER>>
 
Der vil være afrejse fra både Billund og Kastrup lufthavn.
 
Programmet for de 2 dage finder du nedenstående.
                             
Prisen for deltagelse:
 
Afrejse fra Billund,  pr. person i enkeltværelse                       kr. 7.075,- 
Afrejse fra CPH, pr. person i enkeltværelse                           kr. 6.555,-        
Der tilkommer moms på de nævnte priser (dkk 246,- pr. person fra København og dkk 265,- pr. person fra Billund).
 
Overnævnte priser er baseret på min. 20 deltagere. Kommer der ikke 20 tilmeldinger, forbeholder vi os retten til at annullere arrangementet.
 
Priserne inkluderer:
 
•                Flyrejse København – Nürnberg t/r med Lufthansa på økonomiklasse
•                Flyrejse Billund – Nürnberg t/r med Lufthansa på økonomiklasse
•                Diverse lufthavnsskatter og passagerafgifter
•                Bustransport fra lufthavnen via hotellet til messen
•                Bustransport fra messen til hotellet
•                Bustransport fra hotel til messen og videre til lufthavn
•                1 overnatning på Hotel Arvena Business i Erlangen
•                Morgenmad på hotellet
•                Lokale skatter
•                Produktansvarsforsikring
•                Fakturagebyr
 
Priserne inkluderer ikke:
 
•                Adgangsbillet til Chillventa (prisen kan endnu ikke oplyses af  
                  messearrangøren)
•                Forplejning udover morgenmad på hotellet
 
Da der allerede nu  er udfordringer med at skaffe hotelværelser i forbindelse med messen, er hurtig tilmelding nødvendig og skal være Dansk Køledag v. Lisbeth Groth Haastrup, Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K, Tlf.: +45 4582 7221
Mobil: +45 2346 9233, mail lgh@mmf.dk i hænde senest den 25. februar 2014.
Program for AKB Chillventatur 2014 (40.4 Kb)
Deltag i undersøgelsen af antal R22-anlæg i Danmark! 14-02-2014
Dansk Køleforening har forespurgt, om AKB vil samarbejde om at gennemføre en undersøgelse af anvendelsen af R22 som kølemiddel i Danmark.
 
Efter 1. januar 2015 er det som alle bekendt ikke længere tilladt at servicere køleanlæg, der indeholder R22 som kølemiddel. Anlæggene må gerne køre videre så længe de blot skal serviceres. I det øjeblik, der bliver behov for f.eks. udskiftning af en komponent eller påfyldning af kølemiddel, skal anlægget skrottes og erstattes af et køleanlæg med lovligt kølemiddel.
 
Anlæg med under 10 kg kølemiddel kan ofte konverteres til at anvende et HFC kølemiddel som erstatning for R22. Anlæg med over 10 kg kølemiddel må ikke konverteres til at anvende et HFC kølemiddel, da dette er omfattet af den danske 10 kg regel.
 
Dansk Køleforening har nu igangsat en lille undersøgelse for at skabe overblik over, hvor mange anlæg der er i drift i Danmark med R22 som kølemiddel, og AKB har lovet at medvirke til datafremskaffelse blandt medlemmerne. Senere forventer vi at kunne orientere medlemmerne om resultatet, som alle imødeser med spænding!
 
Man deltager i undersøgelsen ved at klikke
her >> og indtaste i formularen. 

 
AKB deltager fra 1. januar 2014 i det danske standardiseringsudvalg for kølesystemer, S-251, og inviterer AKB-medlemmer til at kommentere de 4 nye forslag til standarderne: 07-02-2014

DSF/prEN 378-1, Kølesystemer og varmepumper - Sikkerheds- og miljøkrav - Del 1: Generelle krav, definitioner, klassifikation og udvælgelseskriterier

DSF/prEN 378-2, Kølesystemer og varmepumper - Sikkerheds- og miljøkrav - Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation

DSF/prEN 378-3, Kølesystemer og varmepumper - Sikkerheds- og miljøkrav - Del 3: Installationssted og personbeskyttelse 

DSF/prEN 378-4, Kølesystemer og varmepumper - Sikkerheds- og miljøkrav - Del 4: Drift, vedligeholdelse, reparation og genvinding af kølemiddel

Forslagene har kommentarfrist den 20. marts 2014.

Dine kommentarer drøftes af det ansvarlige danske standardiseringsudvalg, hvorefter medlemmerne udarbejder fælles danske kommentarer. Du kan kommentere forslagene ved at klikke her>> og registrere dig.

Arbejdspladsvurdering – APV – hvad nu? 31-01-2014
Flere AKB-medlemmer har haft besøg af Arbejdstilsynet, der spørger til virksomhedens APV – Arbejdspladsvurdering – der bør hænge på enhver god køle- og varmepumpevirksomheds opslagstavle, og som skal fornyes mindst hvert tredje år.
 
AKB har udarbejdet en meget let anvendelig skabelon, der overholder kravene til bekendtgørelsen om godt arbejdsmiljø og APV, og som kan udarbejdes i samarbejde med de ansatte på kort tid. Det vigtigste er, at virksomheden har øje for et godt arbejdsmiljø med deraf følgende færre ulykker og sygefravær.
 
Skabelonen kan downloades fra AKBs intranet som pdf- eller word-fil under Om AKB -> Dine Fordele -> Skabeloner, når du har logget ind. Du kan også klikke her>>
AKB har fornyet rabataftalen med Teknologisk Institut 31-01-2014
Også i 2014 kan AKB-medlemmer få 10 % rabat på Teknologisk Instituts kurser i Køle- og varmepumpeteknik.
 
Forårsprogrammet er netop kommet på gaden og spænder blandt andet over køleteknik 1+2, store varmepumper, energioptimering og ikke mindst værd at nævne, fremtidsrettede kurser i ammoniak og CO².
 
Du finder Teknologisk Instituts kursusprogram for Køle- og varmepumpeteknik 2014 ved at klikke her>>
 
På AKBs hjemmeside under Dine Fordele finder du alle AKBs rabatfordele og herunder naturligvis også AKBs rabataftale med Teknologisk Instituts køle- og varmepumpekurser – eller klik her>>
Kølemidler – mål eller middel i handelskrig? 23-01-2014
Som mange i kølebranchen har bemærket, er en snart årelang strid i EU ved at spidse til, idet ikke mindst Frankrig nægter at importere Mercedes-biler med R134a og henviser til gældende EU-regler.
 
I Direktiv 2006/40/EC med populærnavnet MAC-direktivet (Mobile Air Conditioning) står, at medlemsstaterne fra 2011 ikke længere må udstede EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse for køretøjstyper med luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser (F-gasser) med en GWP-værdi på mere end 150 (Global-Warming Potential - GWP er et skøn over, hvor meget en drivhusgas bidrager til jordens strålingspåvirkning. CO2 har per definition en GWP på 1).
 
Det er især R134a (GWP=1370), man vil udfase, og der er ikke angivet et bestemt alternativ, men bilbranchen valgte HFO1234yf (GWP=4). Da producenterne imidlertid ikke kunne levere, ”accepterede EU-kommissionen at afstå fra at krænke automobilproducenter, der anvendte R134a, indtil 31.12.2012”. Man gav altså en respit på 2 år.
 
Siden 01.01.2013 er direktivet fuldt gældende, og derfor ”…er det ikke muligt for motorkøretøjer at blive registreret og markedsført i EU, hvis de ikke er i overensstemmelse med den relevante lovgivning”, som Europa Kommissionen tørt skriver i en orienteringsskrivelse og henviser yderligere til direktiv 2007/46/EC.
 
Mercedes har imidlertid anført, at R1234yf antændtes i 10 af 14 testbiler, hvorfor de ønskede yderligere forlængelse til tests. Et ønske, EU har afvist, da ingen andre har oplevet dårlige testresultater – til nu!
 
For nu skriver Deutsche Umwelthilfe, at R1234yf er farligere end først antaget. I et forsøg i en brandtunnel hos prøveinstituttet TÜV Nord med en Citroën C4 Picasso årgang 2013 registreret fluorbrinte i en koncentration, der er sundhedsskadelig. Andre påpeger, at det må betragtes som yderst sjældent, man sætter ild til en bil i et brandkammer.
 
AKB holder øje med sagen og konstaterer
 
 • at HFO1234yf er kommet for at blive – der kører allerede 100.000 biler rundt med det i Europa
 • at handelskrige er kommet for at blive – hvis man ikke kan købe en Mercedes i Frankrig, kan det jo være, man forelsker sig i fransk bil i stedet!
 • at det er ærgerligt, det skal være et moderne lav-GWP kølemiddel, der bruges som gidsel!
Ny rapport om alternativer til HFC kølemidler - og få noget motion! 17-01-2014

Fra vores franske søsterorganisation SNEFCCA, har AKB modtaget adgang til en diger rapport om løsninger, der findes - eller er under udvikling - som anvendelse i forbindelse med alternativer til eksisterende kølemidler eller teknologier.
 
Rapporten medtager også påvirkninger af valg og bemærker, at mange alternativer til eksisterende kølemidler under udfasning vil skulle benytte mere eller mindre brændbare kølemidler.
 
Rapporten bemærker ligeledes, at det også fremover vil være nødvendigt  at anvende alle typer af kølemidler – kemiske (HFC, HFO) såvel som naturlige naturlige (NH3, CO2) - for at kunne matche samtlige krav til temperaturniveau, energimæssige ydeevne, sikkerhed og samlede omkostninger for at træffe det endelige valg af kølemiddel.
 
Rapporten kan læses ved at klikke her>> og derefter klikke på Alternatives to High GWP HFCs Report in English midt på siden.
 
____________________________________
 
Daglig mailmotion.
 
AKBs direktør sidder i Dansk Firma Idræts Forbunds Sundhedsgruppe og kan fra forbundet nu tilbyde alle AKB-medlemmer en daglig gratis motionspause med instruktion.
 
Klik her>> og skriv dit navn og mailadresse i rubrikken nederst til højre, og du modtager hver arbejdsdag en video, der vil holde dig frisk resten af dagen – hvis du følger instruktionen! 
Ny bekendtgørelse om jordvarmeanlæg! 12-01-2014

Første december 2013 trådte Miljøministeriets nye bekendtgørelse om jordvarmeanlæg i kraft. Den nye bekendtgørelse indfører en anmeldeordning for ikke-industrielle og horisontale jordvarmeanlæg, der udelukkende anvender de i jordvarmebekendtgørelsen navngivne køle- og korrosionsbeskyttelsesmidler, og som ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

Herudover ændres der ikke væsentligt på det materielle indhold i forhold til den tidligere bekendtgørelse.

 

Hele den nye bekendtgørelse kan læses her: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158936  

 

Ved etablering af et jordvarmeanlæg skal kommunalbestyrelsen give tilladelse efter jordvarmebekendtgørelsen.

 

Man skal her være opmærksom på

 

- at ansøgningen skal indeholde oplysninger om vandforsyningsboringer inden for de  i § 7 i bekendtgørelsen nævnte afstande.
- at færdigmelde anlægget, når det er installeret.

Samt efterfølgende

- at indsende årlige rapporter om eftersyn af jordslanger
- at afmelde anlægget, når det til sin tid sløjfes.

 

Ansøgningsskema, færdigmeldingsskema, skema til årligt eftersyn og sløjfningsskema for jordvarmeanlæg kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside her: 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Brancheinitiativer/Jordvarme/  

 

I §§ 9-16 er der stillet en række krav til anlægget. Der er blandt andet krav til de dele, der skal graves ned (slanger, fittings m.v.), til den væske, der skal benyttes i anlægget, og til automatiske stopanordninger, hvis anlægget bliver utæt. Der er også krav om tæthedsprøvning.

VE-godkendelsesordningen er på banen! 03-01-2014
VE-godkendelsesordningen for de, der monterer små vedvarende energianlæg – herunder varmepumper – er så småt ved at komme i gang. Indtil videre som en frivillig ordning, og ingen er godkendt endnu, men man skal i gang med efteruddannelsen nu, hvis man vil godkendes i 2014.
 
Kølefirmaer kan søge om godkendelse som VE-montørvirksomhed, anvende det i sin markedsføring og blive optaget på Energistyrelsens godkendelsesliste.
 
Godkendelse kræver, at
 
 • En person i virksomheden uddanner sig i den relevante teknologi, som kan læses i bekendtgørelsens bilag 1 – afsnittet om varmepumper m.m. står i stk. 4.
   
 • Personen skal som udgangspunkt være uddannet på niveau 5 (el-/vvs-installatør, maskinmester, konstruktør eller lignende) – men AKB har fået tilsagn fra Energistyrelsen, at man kan søge om at blive realkompetencevurderet til optagelse på uddannelsen! Altså vurderet på sine erfaringer og kunnen som varmepumpeinstallatør!
 
 • ”Udførende medarbejderne” i virksomheden, der arbejder med montering, skal have de nødvendige kompetencer og have modtaget nødvendig instruktion
 
 • Virksomheder, som ønsker godkendelse, skal have et kvalitetsstyringssystem, som er godkendt af en kontrolinstans, der selv skal være godkendt. Hvis den ansøgende virksomhed i forvejen har et godkendt kvalitetsstyringssystem – eksempelvis ISO9001:2008 - kan virksomheden bygge oven på dette, således at der alene skal tilføjes et afsnit om de VE-teknologier, som virksomheden søger om godkendelse til.
 
 • Godkendelse og mere information kan fås ved henvendelse til enten
Charlotte Vartou Forsingdal, Tlf.: 33927596, cvf@ens.dk eller Kåre Groes, Tlf.: 33926734, kgr@ens.dk i Energistyrelsen
 
AKB råder i øvrigt alle medlemmer, der arbejder med varmepumper til at registrere sig på Energistyrelsens Håndværkerliste, som styrelsen henviser til, indtil VE-listen fungerer, og hvor man kan logge ind og oprette en profil gratis.
Glædelig jul fra AKB til medlemmer & samarbejdspartnere! 20-12-2013

2013 blev året , hvor AKB fik nyt navn, ny formand og nye medlemmer, som vi ønsker velkommen til samarbejdet!

2013 blev også året, hvor AKB fik en række aftaler i stand med myndigheder til gavn for medlemmer af den danske køle- & varmepumpebrancheforening!

2014 bliver året, hvor vi bl.a. kan forvente VE-ordningen og den nye F-gas forordning indført.

Også her er det vigtigt, at vi fremstår som en samlet køle- & varmepumpebranche, så medlemmerne får den nødvendige indflydelse og information om forandringer og nye regler.

Nyhedsredaktionen og sekretariatet går nu på juleferie og vender frygteligt tilbage medio januar 2014.

AKB's bestyrelse og sekretariat ønsker alle en glædelig jul & et godt nytår!

AKB arbejder på samlet køb af ISO9001:2008 auditering og re-certificering 08-12-2013

Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 må arbejde med mere end 2,5 kg. kølemiddelfyldning kun udføres af sagkyndige virksomheder med et certificeret kvalitetssystem opbygget efter DS/EN ISO 9001.

Denne regel har været svær at leve op til for mange og har kostet tid, sved – og penge! Mange er siden blevet godkendt og har lært systemet at kende, og flere audits er blevet rutiner.

Denne rutinisering bør medføre lavere priser – derfor har ERFA gruppe Roskilde taget initiativ til at forsøge et fælles udbud af opfølgningsaudits og re-certificering af allerede godkendte ISO9001:2008 virksomheder.

Arbejdsprogrammet er:

- Senest 31. December 2013: Interesserede virksomheder melder interesse til kva@koeleteknik.dk der fremsender information og tilmeldingsblanket.

- Januar 2014: Hvis min. 10 virksomheder deltager, sammenskriver AKBs sekretariat en anonymiseret liste over fysisk beliggenhed, størrelse, virksomhedstype og periode til recertificering. Deltagende virksomheder opsiger nuværende aftaler!

- Februar 2014: AKB indbyder en række akkrediterede certificeringsorganer til at afgive en samlet pris på opgaven.

- April 2014: Kontrakt underskrives mellem de deltagende virksomheder og certificeringsorgan og der aftales fremtidige samarbejdsforløb.

- 01. Maj 2014. Kontrakt og samarbejder træder i kraft, efterhånden som gamle aftaler udløber.

El-, VVS- & Kloakbranchen pynter sig iflg. Licitationen med lånte fjer! 29-11-2013

Årets første 10 måneder har budt på 165 anmeldelser fra brancheforeningerne om uautoriseret arbejde i el-, vvs- og kloakbranchen iflg. Sikkerhedsstyrelsen. 84 af henvendelserne omhandler fejlagtig annoncering, mens resten drejer sig om udført uautoriseret arbejde.

Men ulykkerne i el- og vvs-branchen stopper ikke her. I 2012 beregnede Tekniq f.eks., at der bliver fundet ulovlige installationer i mere end 90 procent af alle boliger, og der er omkring 50.000 årlige vandskader. ”På den grund er det vores klare opfattelse, at antallet af anmeldelser kun viser toppen af isbjerget”, udtaler vvs- og el-installatørernes organisation, Tekniq til bladet Licitationen onsdag den 27. november.

AKB oplever også tit, at kølebranchen er udsat for uautoriseret arbejde – i årets 10 første måneder har AKB således anmeldt 5 klare overtrædelser af regler om autoriseret arbejde til Arbejdstilsynet og 2 til Miljøstyrelsen, i alt 7 henvendelser. Hertil kommer 1 påklage direkte til virksomheden via AKBs advokat over ukorrekt markedsføring.

Hvis man omregner AKBs størrelse til Tekniqs, svarer det til ca. 160 anmeldelser – altså det samme som hos el-, vvs- og kloakbranchen.

Konklusionen må være, at brancheforeningerne sidder med et lige stort, fælles problem omkring uautoriseret arbejde, og som bør koordineres i samarbejde med myndighederne.

Også derfor har AKB bedt om møder med Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen i foråret 2014, så vi kan få nedbragt og – på sigt - helt standset uautoriseret arbejde!

Nyt navn + ny formand = et AKB i forandring 27-11-2013

Lars Thorsen, Thorsen Køleservice A/S i Hinnerup, blev enstemmigt valgt til ny formand for AKB på generalforsamlingen den 15. november 2013. Lars fremlægger sine tanker for fremtiden i næste nummer af AKBnyt, der er på gaden medio december 2013.
 
Næstformand blev Jørgen B. Schreiber, sekretær Aage Jørgensen, kasserer Brian Ziegler og ny mand i bestyrelsen blev Anders B. Hansen fra ABC Køleteknik i Sorø.
 
Efterfølgende var der stående ovationer og fortjent og stor tak til den afgående formand, Jan-Erik Larsen, Gilleleje Køle- og Energiteknik, der som formand i over 14 år har ydet en kæmpe indsats for AKB gennem tykt og tyndt. Jan-Erik vil dog også fremover være at finde bl.a. som den ene af AKBs to bestyrelsesmedlemmer i Dansk Køledag/Cool Energy.

____________________________________

 
Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers Brancheforening

 
Efter indstilling fra bestyrelsen besluttede generalforsamlingen også at ændre navn, så ordet varmepumper indgår, og foreløbig beholde logo og AKB som forkortelse – men forslag fra salen gør, at den nye bestyrelse tager dette op på et arbejdsseminar primo februar 2014.
 
VP-markedet er i vækst, og det er et vigtigt signal til kunder, samarbejdspartnere og myndigheder, at AKBs medlemmer er de fremmeste leverandører af både køle- og varmepumpeløsninger!

____________________________________

 
Referat, bestyrelsesoversigt, indlæg på efterårssamlingen m.m. kan i øvrigt ses på AKBs hjemmeside ved at klikke her!

Fra COP til SCOP på Energistyrelsens nye hjemmeside om varmepumper! 01-11-2013
Energistyrelsen har lanceret en ny liste over effektive varmepumper, der anvender SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) som mål for den samlede effektivitet. SCOP-indikatoren baseres på teoretiske klimadata for tre forskellige europæiske klimazoner og giver et mere retvisende tal end den nominelle COP-værdi, som kun forholder sig til én bestemt temperatur.
 
Dermed kan man foretage direkte sammenligninger med andre opvarmningsformer og andre varmepumper og samtidigt leve op til EU’s Ecodesign-forordning, der for væskebaserede varmepumpers vedkommende træder i kraft i efteråret 2015.
 
Energistyrelsens hjemmeside vil løbende blive udvidet med dels flere produkter og dels flere kundeoplysninger. Bl.a. vil den såkaldte VE-godkendelse (installatør af Vedvarende Energi) givet blive orienteret via hjemmesiden. Her forhandler AKB i øjeblikket med Energistyrelsen om, at erfarne køleteknikere kan blive realkompetence-vurderet og med dette som udgangspunkt blive VE-godkendt. AKB vil orientere medlemmerne om løsningerne på dette område, når de foreligger.
 
Foreløbig kan man besøge og bruge den nye hjemmeside på adressen www.sparenergi.dk og finde optimale varmepumper. Siden indeholder også andre gode energiråd.
 
Dansk Køledag f.m.b.a. indbyder AKB-medlemmer til Ajour messen 28-10-2013
Dansk Køledag f.m.b.a. har indgået et samarbejde med Maskinmestrenes Forening, hvilket betyder, at CoolEnergy.dk fremover, første gang den 27. – 28. november 2014, vil indgå som en del af Maskinmestrenes Forenings årlige erhvervskonference, Ajour.
 
Dette giver allerede i år medlemmer af de tre ejerforeninger – Dansk Køleforening, IDA KVT og AKB – mulighed for at deltage på Ajour til medlemspris.
 
Prisen for at deltage på Ajour 2013 er kr. 2.025,- ekskl. moms for medlemmer af Dansk Køleforening, IDA KVT og/eller AKB. Prisen inkluderer adgang til udstillingen, de mange spændende foredrag, ligesom al forplejning inklusiv den store konferencemiddag torsdag aften også er indbefattet. Prisen er eksklusiv en eventuel overnatning på hotel, men Maskinmestrenes Forenings sekretariat er gerne behjælpelige med værelsesbooking.
 
Ajour 2013 afholdes den 28. – 29. november i Odense Congress Center.
 
Tilmeld dig via hjemmesiden www.ajour2013.dk og notér på din tilmelding, hvilken forening du er medlem af, så sparer du 1.000 kr. + moms på deltagergebyret (normalpris kr. 3.025,- ekskl. moms).
 
Læs mere om Ajour, årets program og de mange udstillere i Ajour-magasinet HER.
 
Har du spørgsmål til Ajour, er du velkommen til at kontakte Maskinmestrenes Forening, Lisbeth Groth Haastrup på telefon 2267 6131 eller mail lgh@mmf.dk
 
Efterårssamling '13: overnat billigt torsdag til fredag gennem AKB! 17-10-2013
AKB har forhandlet en super pris på overnatning på Hotel Prindsen i Roskilde fra torsdag den 14. til fredag den 15. november 2013 – 695,- kr. for et enkelt- eller dobbeltværelse incl. morgenmad for medlemmer af AKB!
 
Dermed kan alle møde friske og veludhvilede til generalforsamling, fredag den 15. november kl. 08:30 og blive registreret!
 
Send en mail til akb@koeleteknik.dk eller ring 46322111 og bestil en ekstra overnatning gennem AKB til kr. 695.-!
 
Alle kølevirksomheder skal KMO-registreres som virksomheder! 17-10-2013
Mange kølevirksomheder ved ikke – eller glemmer – at registrere selve virksomheden hos KMO. Hvis det er tilfældet, må virksomheden ikke arbejde med F-gas, og det kan blive ret alvorligt i erstatningssager og lignende.
 
Blanketten til registrering, og hvordan man gør, findes ved at klikke her! Det er let, smart, gratis – og ret klogt!
 
Ny standard for varme- og køleanlæg i bygninger 17-10-2013
DS 469:2013 angiver forhold omkring dimensionering, udformning, udførelse, drift, vedligehold, kontrol og afprøvning af alle typer varme- og køleanlæg. Og altså ikke om selve anlægget, hvor standarden forudsætter, at brugeren har den fornødne indsigt og viden om lovgivning på området.
 
Standardens mål er at medvirke til bedre energiudnyttelse og er god for virksomheden, der arbejder med dimensionering af anlæg til komfortområdet eller arbejder meget inden for bygningsreglementets område. Der gøres da også opmærksom på, at jf. bygningsreglementet er det bygherren, som har ansvaret for, at krav til byggeri og installationer er overholdt, og at der foreligge dokumentation.
 
Pris for DS 469 leveret fra Dansk Standard kr. 648,- em. AKB svarer gerne på spørgsmål om standarden fra medlemmerne
AKB-rabat på professionel flådestyringsløsning med TomTom Business 20-09-2013
AKB har i september måned 2013 indgået et partnerskab med TomTom Business Solutions om styringsløsninger af bilflåde.
 
Virksomheder kan spare op til 20% på omkostninger til biler og administrationstid og samtidig få løsning på dokumentation af kørte kilometer for skattehensyn, arbejdstidsregistring og opretholdelse af serviceaftaler med TomTom’s flådestyring.
 
Aftalen med AKB giver medlemmerne
 
10% rabat på al hardware udstyr  
5-7% rabat på abonnement for TomTom’s WEBFLEET™

Information om Webfleet og bestilling af overslag på løsning findes ved at klikke her!
 
Fornyet og forbedret rabat aftale mellem Q8 og AKB 20-09-2013
Q8 og AKB har indgået en ny samarbejdsaftale, hvor du som medlem af AKB kan opnå rabat på diesel, vask - og nu også benzin! - hos Q8 og F24:
 
Q8 Erhvervskort – benzin, diesel og vask:
Du kan vælge mellem 3 forskellige erhvervskort. Kortene giver dig overblik over dine biler med specifikation pr. bil.
 
Q8 laver gerne en skræddersyet aftale, der passer til dit behov. Læs mere om Q8 kort her!
 
Opnå flg. Rabatter:
Benzin 87 øre pr. liter inkl. Moms
Diesel 115 øre pr. liter inkl. Moms
Vask 30 % på enkeltur på Q8 - HUSK Q8 gi’r gratis kaffe når du vasker
 
Bestil dit kort her: www.q8.dk/akb
Ny serverrumsvejledning 2013 fra Energistyrelsen 12-09-2013
Energistyrelsen har udsendt den meget anbefalelsesværdige vejledning Serverrumsvejledning 2013. Vejledningen giver et godt overblik til optimal indretning og energirigtig drift af både det lille serverrum med få servere og til de helt store serverrum og datacentre.
Ikke mindst afsnittene Køling af serverrummet, Varmegenvinding og Sammenligning af kølesystemer er meget relevante for AKBs medlemmer!
 
Man kan bestille vejledningen på e-mail: piccoline@viegandmaagoe.dkeller selv hente vejledningen elektronisk på www.ens.dk/server
 
Danfoss fylder 80 år! 31-08-2013
AKB-medlemmet Danfoss – det danske erhvervsikon fylder 80 år! D. 1. september er det 80 år siden, at Mads Clausen grundlagde Danfoss på sine forældres gård i Nordborg. Siden da har virksomheden udviklet sig fra et enmandsfirma til en af verdens førende leverandører af energieffektive og innovative løsninger med 23.000 medarbejdere og salg i over 100 lande. Tidlig etablering på vækstmarkeder og fokus på nyskabende produkter til kunderne er noget af forklaringen bag.
 
AKB ønsker stort tillykke og bringer en lille artikel om udviklingen i Danfoss i næste nummer af AKBnyt, der udkommer medio oktober 2013.
 
 
AKB søger forhandlere! 31-08-2013

Virksomheden AirPatrol søger forhandlere i Danmark! AirPatrol arbejder især med produkter til fjernkontrol af luft-til-luft VP og er i gang med at lave introduktionsmateriale på dansk.
Virksomheden kan besøges på adressen www.airpatrol.eu
Interesserede medlemmer kan kontakte Kim Valbum, AKB – kva@koeleteknik.dk - for flere informationer og evt. videre forløb!

Skiltning på byggepladser fra 1.1.2013! 09-01-2013
Skiltning på byggepladser

Som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde skal byggepladser på privat grund have skiltning, så det tydeligt fremgår, hvilke virksomheder der udfører arbejde på byggepladsen.
•Reglen om skiltning gælder byggepladser på privat grund.
•Af skiltet skal fremgå virksomhedens navn og cvr-nummer.
•Udenlandske virksomheder skal ud over navn også skilte med deres RUT-nummer.

Hvor skal skiltet placeres?

Skiltet skal placeres i en højde og på en måde, så oplysningerne er synlige og let kan læses fra offentligt tilgængelig vej.

Hvilken skriftstørrelse skal jeg bruge?

Der er ikke bestemte krav til hverken skriftstørrelse eller til i hvilken rækkefølge de påkrævede oplysninger skal stå. Eneste krav er, at skiltets oplysninger er synlige og kan læses fra offentligt tilgængelig vej.

Hvornår skal skiltet være oppe?

Skiltet skal være synligt i tidsrum, hvor der arbejdes på byggepladsen. Skiltet kan tages ned uden for arbejdstid for at blive sat op igen, når der igen arbejdes på byggepladsen. Dermed kan virksomheden tage hensyn til skiftende arbejdssteder og forebygge tyveri af eller hærværk mod skiltet.

Fælles skilt, hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads

Hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads, kan virksomhederne have et fælles skilt. Den enkelte virksomheds oplysninger skal så fremgå af det fælles skilt.

Hvem har ansvaret?

Den eller de virksomheder, der udfører arbejdet på byggepladsen, har ansvaret for, at skiltene er opsat korrekt og med de korrekte oplysninger.

Byggeri, der er fritaget for skiltning

De nye krav om skiltning gælder ikke:
•for entrepriser på højst 50.000 kroner inkl. moms.
•for arbejde, der udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag.
•hvis skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet sker på en byggeplads ved etagebyggeri i tæt bebygget område.
•byggeri på offentligt ejet grund.

Du kan læse mere om dette og de øvrige tiltag mod sort arbejde på Skats hjemmeside.
Ny lærlingelov - spar 37.000 i 2012! 09-01-2013
17. december vedtog Folketinget at nedsætte præmis og bonus for lærlinge fra 70.000 kr. til 33.000 kr. Det indebærer, at virksomheder, der underskriver en uddannelsesaftale i 2012, kan få 70.000 kr. pr. elev/lærling.

Det kan derfor anbefales at indgå og underskrive en uddannelsesaftale i 2012. Kravet til tidspunktet for tiltrædelse er, at lærlingen skal tiltræde senest 3 måneder efter underskriften.

Så det kan altså godt betale sig at sikre sig lærlingens underskrift nu, hvis der er planer om en lærling i løbet af foråret 2013.
AKB kan ikke acceptere konkurrenceforvridning på VE-området 09-01-2013
Energistyrelsen sendte i uge 47/12 forslaget om godkendelsesprocedurer for firmaer, der arbejder med mindre Vedvarende Energi-enheder.
I forslaget arbejder Energistyrelsen med, at VVS- og El-installatører kan ansøge om at blive VE-installatører, mens andre - herunder autoriserede kølefirmaer - kan ansøge om at blive VE-montører.
AKB anser denne forskel for forvirrende og utydelig for kunderne og dermed konkurrenceforvridende for bl.a. kølebranchen.
"Det er en om-er", konkluderer et samlet udsnit af kølebranchen, der arbejder på et skarpt svar til styrelsen.
14 ny køleteknikere sprang ud fra DJH 23. november 12 09-01-2013
Fredag den 23. november sprang 14 lærlinge ud som færdiguddannede køleteknikere ud fra Den Jydske Haandværkerskole.
Således bestod alle, der gik op til den afsluttende svendeprøve, kunne skuemestrene ved Bjørn Søby fra Johnson Controls i Århus berette, da deres møde var færdigt.

PVN Køleteknik A/Ss lærling Christian fra holdet blev belønnet med en bronzemedalje og en fin lille 3D skulptur, sponseret af AKBs fond.

PVN Køleteknik har iøvrigt kvitteret med Christians fine indsats ved også at tage Christians lillebror i lære i december måned 2012.
Brian Ziegler er trådt ind i AKBs bestyrelse 09-01-2013
Torben Lund fra Chr. Berg ønskede på AKBs konstitueringsmøde, lørdag den 17. november 2012, at træde ud af AKBs bestyrelse af arbejdsmæssige årsager.

Torben var valgt frem til november 2013, hvorfor 1. suppleant Brian Ziegler fra Ziegler Service Aps på Amager, jvf. vedtægterne, er trådt ind i AKBs bestyrelse.

I første omgang frem til næste generalforsamling, fredag den 15.11.2013.
Nye regler for skiltning af gulpladebiler 09-01-2013
Nye regler for skiltning af gulpladebiler

Førstegangsbøder på 5.000 kroner er i vente, hvis gulpladebiler fra årsskiftet ikke lever op til nye regler for CVR-skiltning.

For varebiler og lastbiler under 4 ton gælder:

Der SKAL oplyses CVR-nr. og virksomhedsnavn
I stedet for virksomhedens navn kan anføres virksomhedens logo, hvis dette logo entydigt identificerer virksomheden
Det er den registrerede brugers oplysninger, der skal fremgå (og ikke f.eks. et evt. leasingselskabs oplysninger)
Oplysningerne skal være letlæselige og placeres på begge sider af bilen
Oplysningerne skal være i en farve, der afviger fra bilens farve
Hvis din bil vejer UNDER 3500 kg, skal bogstaverne være min. 3cm høje
Hvis din bil vejer OVER 3500 kg, skal bogstaverne være min. 10cm høje og CVR-nummeret skal stå med mindst 3 cm høje bogstaver og tal
Oplysningerne må ikke sættes på aftagelige skilte, f.eks. magnetskilte eller lign.
Bødestørrelsen for ikke at overholde reglerne starter på DKK 5.000,-

1. januar 2013 træder de nye regler i kraft. Det sker som led i bekæmpelsen af sort arbejde, som også betyder, at du som arbejdsudøvende (f.eks. håndværker) pr. 1. juli 2012 skal kunne vise gyldig legitimation til SKAT.Links:
Du kan læse mere på Skats hjemmeside
Ny AKB-rabataftale på brændstof 09-01-2013
Q8 og AKB har indgået en samarbejdsaftale, hvor du som medlem kan opnå rabat på benzin, diesel og vask hos Q8 og F24**.

Du kan vælge mellem 3 forskellige erhvervskort. Kortene giver dig overblik over dine biler med specifikation pr. bil.

Med en aftale hos Q8 får du adgang til:

•    Qviktanken - betal direkte ved standeren nemt og
enkelt – 24 timer i døgnet.

•    Qvikvasken – betal og vælg din vask direkte ved vaskehallen. Q8 giver en gratis kop kaffe, når du vasker samt gratis lån af bilplejeprodukter.

•    Qvik To Go – er Q8s nye butikskoncept. Her finder du alt fra sund frugt, nybagt brød, frisk kaffe og lækre sandwichs, men selvfølgelig også en god gammeldags hapsdog. Vi har mere end 60 butikker og nye kommer til løbende.

•    Q8 Online – din direkte adgang online:
Q8 online giver dig adgang til administration af dit kort og konti. Tjenesten er et fleksibelt værktøj til opslag af
Købekort transaktioner, olieleverancer, rapporter, bestille nye kort, ændre pinkode, spærre kort og meget mere.

Q8 kort-brugere kan søge oplysninger om deres konti 36 måneder tilbage og hente fakturaer, se ufakturerede køb, samt se online KM regnskab. Der er masser af specifikke søgemuligheder, blandt andet kan man udvælge en bestemt konto eller kort og gå i detaljer.

•    Onlinemuligheder som – Glemt PIN-Kode, spærring af kort, se online faktura, kilometer regnskab pr. bil

•    Landsdækkende netværk – med mere end 240 stationer fordelt over hele landet.

Husk Q8 erhvervskort kan også anvendes på F24 automatanlæg.


**Kan ikke kombineres med andre rabatter.

Se aftalen her.
Nye forslag om arbejde i krybekældre samt indretning af maskiner 09-01-2013
Arbejdstilsynet har ultimo august barslet med en branchevejledning om arbejdet i krybekældre, der kan give ubehagelige overraskelser og arbejdsforhold.
Samtidigt ændres forholdene omkring indretning af maskiner m.m. og samlet i een lov med senere vejledninger. Loven træder i kraft pr. juli 2007.
Begge udgivelser kan læses på AKBs intranet.
Nyt lovforslag: HFO-afgift nedsættes til 1 kr/kg fra 1.1.2013 09-01-2013
Høring over forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love:

Der fremlægges udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love(Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler,lempelse vedrørende komfortkøling samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion), resumé og høringsliste.

Forslaget indeholder en præcisering og udbredelse af reglerne for godtgørelse af elafgift af el forbrugt til erhvervsmæssig opladning af batterier til registrerede elbiler,en lempelse af afgiften for airconditionanlæg, der udelukkende producerer kulde i sommerperioden og en særligt lav afgiftssats for to nye og mindre miljøbelastende industrielle drivhusgasser. Forslaget indeholder desuden en række præciseringer og justeringer, herunder ændringer der har til formål at fjerne uhensigtsmæssigheder i lovgivningen.

Eventuelle bemærkninger til udkastet bedes være Skatteministeriet i hænde senest den 20. september 2012 på e-mailadressen: Annette.Hoegh@skat.dk med angivelse af journalnummer 11-0296400.

Spørgsmål vedrørende udkastet til lovforslag kan rettes til specialkonsulent Annette Høegh på tlf. 72 37 88 98 eller e-mail: Annette.Hoegh@skat.dk.
Hvordan forholder man sig konkret ved R22-anlæg? 09-01-2013
Mange køleanlæg anvender R22 som kølemiddel. R22 er af typen HCFC (hydrochlorfluorcarbon) kølemidler, som har positiv ODP (Ozon nedbrydende effekt).
 
Ifølge forordning (EF) nr. 2037/2000 er det fra og med 2010 forbudt at anvende ubrugte hydrochlorfluorcarboner til vedligeholdelse eller servicering af køle- og luftkonditioneringsudstyr.
 
Iflg. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 Artikel 11 kan genanvendte hydrochlorfluorcarboner indtil den 31. december 2014 anvendes til vedligeholdelse eller servicering af eksisterende køle- og luft- konditioneringsudstyr og varmepumpeudstyr.
 
Fra og med 01.01.2015 er anvendelse af kølemidlet R22 derfor ikke lovligt.
 
Læg mærke til, at reglerne gælder kølemidlet og ikke anlægget. Hvis man kan forestille sig en situation, hvor man vedligeholder eller servicerer et anlæg uden at involvere kølemidlet - det kunne måske være at skifte en sikring eller lignende - vil dette være lovligt.
 
Arbejdstilsynet har regler om årlige tilsyn og service på visse køleanlæg. Hvis disse regler kræver aktiviteter, som indebærer, at kølemidlet aftappes eller på anden måde håndteres, vil dette være omfattet af forbuddet i Forordning 1005, og det vil så i praksis være umuligt fortsat at drive anlægget lovligt.
 
Der er ofte usikkerhed omkring, hvad der kan eller skal gøres i forskellige sammenhænge ved R-22 anlæg inden 1. januar 2015. Blandt spørgsmålene kan være følgende, som AKB har stillet Miljøstyrelsen:
 
Spørgsmål:
Kan et anlæg med R-22 fortsat være i drift efter 2014? Dette er relateret til problematikken omkring årlige eftersyn. Må man lave indbrud på kølekredsen for at måle tryk, uden at der derefter skal påfyldes kølemiddel, og fortsat benytte anlægget?
 
Miljøstyrelsens svar herpå er:
Ja.

Spørgsmål:
Kan R-22 anlæg mindre end 10 kg konverteres til HFC-anlæg uden videre?
 
Miljøstyrelsen svar herpå er:
Ja.
 
Spørgsmål:
Kan R-22 anlæg med mere end 10 kg fyldning påfyldes et lovligt HFC- kølemiddel (f.eks. HFO), og fortsat have en fyldning på mere end 10 kg?
 
Miljøstyrelsens svar herpå er:
Nej
 
Spørgsmål:
Må man udskifte et kølemiddel til et andet kølemiddel? Må man f.eks. konvertere fra R22 til HFC efter 1. januar 2007?
 
Miljøstyrelsens svar herpå er:
En udskiftning af kølemiddel vil blive betragtet som etablering af et nyt anlæg. Dette er derfor kun lovligt, hvis fyldningen er mel- lem 150 gram og 10 kg HFC. Dette gælder også, selv om der er tale om et drop-in kølemiddel ved f.eks. reparation el. lign, ligesom det ikke er tilladt at konvertere fra et HFC kølemiddel til et andet, med mindre fyldningen ligger mellem 150g og
10 kg.
 
Spørgsmål:
Kan der dispenseres for anlægsfyldninger over 10 kg, og i bekræftende fald, hvordan søger man om dispensation?
 
Miljøstyrelsens svar herpå er:
Man kan søge om dispensation ved at skrive til Miljøstyrelsen, men Styrelsen kan selvfølgelig ikke på forhånd sige, om der faktisk vil kunne dispenseres - Det afhænger af den konkrete situation.
Energistyrelsen foreslår Q-styring af alle, der arbejder med små VE-anlæg 09-01-2013
Energistyrelsen byder op til samarbejde, når de foreslår vejledning for kvalitetsstyringssystem for alle virksomheder, der ikke har et kvalitetsstyringssystem i forvejen i relation til installation og montering af små VE-anlæg.
Alle virksomheder bliver dermed mødt med krav om at etablere og indføre et kvalitetsstyringssystem, hvis de vil arbejde med små VE-anlæg, samt sikre at det vedligeholdes, så det til enhver tid overholder lovgivningens krav til installering og montering af små VE-anlæg.
Det endelige forslag ventes på gaden i efteråret 2012.
Forsikringsselskaber kræver uddannelse i varmt arbejde! 09-01-2013
AKB & DJH afholder AMU kursus ”Varmt arbejde – inde og ude”
Den 31. maj – 1. juni 2012


Indhold
•    Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.
•    Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning
•    Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.


Tilmelding:
Tilmeldingen til kurset foretages via virksomhedens digitale signatur på www.efteruddannelse.dk.

Kursuspris:
236,- kr. (for AMU berettigede)
1731,- kr. (for ikke-AMU berettigede)

Kost & logi:
Prisen for kost & logi er fra torsdag morgen til fredag eftermiddag: 1.190,- kr. (ex. moms).
Bor kursisten længere væk fra skolen end 60 km, er vedkommende berettiget til tilskud, som er på 450 kr. pr. overnatning. Fakturaen sendes til virksomheden efter at kurset er afholdt.

VEU-godtgørelse
Er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse, søges dette via virksomhedens digitale signatur på www.efteruddannelse.dk.

Yderligere information
Ca. 3 uger før kursusstart sender skolen kursusindkaldelsen ud til kursisterne, men yderligere information om kurset.

Medlemsbladet AKB Nyt

5 gange om året udkommer vores medlemsblad AKB Nyt, hvor vi bringer nyheder, indlæg fra ledelsen, nyt fra sekretariatet og i øvrigt mange andre relevante nyheder og indlæg for det køletekniske område. 

Som medlem har du også adgang til at læse bladet elektronisk. 

Er du interesseret i at annoncere i vores blad - kontakt venligst sekretariatet. Deadline for annoncer m.m.: Den 5. i februar, april, juni, september og december.

Oplag: 375 eksemplarer.

Læs mere om AKB nyt her »
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Læs mere om cookies her >>
AKB | Vestergade 28, Postboks 323, DK-4000 Roskilde | Telefon 4632 2111 | Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9-16 - Fredag kl. 9-15